Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2017.ZW - odwodnienie ul. Niemodlińskiej Opole - Żerkowice

Opole 2017-10-24

OŚ.6341.80.2017.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek – pismo nr TI.4210.11.1.2017.TSW.465 z dnia 05.09.2017 r. pana Piotra Rybczyńskiego Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z siedzibą: 45-512 Opole ul. Obrońców Stalingradu 66, przesłany przy postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr ZO-7107-155/17 z dnia 20 września 2017 r. do Starosty Opolskiego wskazanego niniejszym postanowieniem, jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku MZD w Opolu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Likwidację urządzeń wodnych:
 1. rowów przydrożnych

Lp.

km, strona drogi [początek ÷ koniec]

Współrzędne geograficzne [początek ÷ koniec]

L [m]

Parametry rowu

Ilość likwidowanych zarurowań

1:m

b [m]

hśr [m]

Rzd [początek ÷ koniec]

 1.  

13+954 ÷ 13+972, P

50°39’24.55"N 17°52’16.28"E ÷ 50°39’24.43"N 17°52’15.15"E

23,0

1:1,0 ÷ 1:1,5

0,0 ÷ 0,4

0,8

154,89 ÷ 155,16

-

 1.  

14+120 ÷ 14+520, P

50°39’26.78"N 17°52’8.59"E ÷ 50°39’26.58"N 17°51’48.90"E

403,1

1:1,0 ÷ 1:1,5

0,0 ÷ 0,4

0,8

155,13 ÷ 157,39

16

 1.  

14+679 ÷ 15+197, P

50°39’28.41"N 17°51’41.40"E ÷ 50°39’30.32"N 17°51’15.25"E

519,2

1:1,0 ÷ 1:1,5

0,0 ÷ 0,4

0,8

154,36 ÷ 157,17

11

 1.  

15+330 ÷ 15+333, P

50°39’31.28"N 17°51’8.85"E ÷ 50°39’31.33"N 17°51’8.70"E

3,2

1:1,0 ÷ 1:1,5

0,0 ÷ 0,4

1,0

157,61 ÷ 156,62

-

 1.  

15+429 ÷ 15+550, P

50°39’32.93"N 17°51’4.56"E ÷ 50°39’35.07"N 17°50’59.39"E

121,3

1:1,0 ÷ 1:1,5

0,0 ÷ 0,4

0,5

157,11 ÷ 158,19

-

 1.  

15+578 ÷ 15+599, P

50°39’35.58"N 17°50’58.21"E ÷ 50°39’35.92"N 17°50’57.31"E

20,7

1:1,0 ÷ 1:1,5

0,0 ÷ 0,4

0,4

158,41 ÷ 158,31

-

 1.  

13+990 ÷ 14+463, L

50°39’24.35"N 17°52’14.03"E ÷ 50°39’26.07"N 17°51’51.76"E

469,4

1:1,0 ÷ 1:1,5

0,0 ÷ 0,4

0,9

155,42 ÷ 157,07

18

 1.  

14+600 ÷ 14+637, L

50°39’27.31"N 17°51’45.07"E ÷ 50°39’27.60"N 17°51’43.30"E

36,0

1:1,0 ÷ 1:1,5

0,0 ÷ 0,4

1,0

156,71 ÷ 155,23

2

 1.  

14+706 ÷ 15+599, L

50°39’28.12"N 17°51’39.86"E ÷ 50°39’35.60"N 17°50’56.98"E

895,1

1:1,0 ÷ 1:1,5

0,0 ÷ 0,4

0,7

155,11 ÷ 158,47

26

 

gdzie:

L                     – długość odcinka rowu;

1:m                 – pochylenie skarp rowu;

b                      – szerokość dna rowu;

hśr                   – średnia głębokość rowu;

Rzd                  – rzędna dna rowu;

 

 1. przepustów (zarurowań) na rowach przydrożnych

Lp.

Km, strona drogi

Współrzędne geograficzne

Średnica [mm]

Długość [m]

Rzędna wlotu [m n.p.m.]

Rzędna wylotu [m n.p.m.]

 1.  

14+124, P

50°39’26.85"N 17°52’8.40"E

Ø400

7,9

155,13

155,13

 1.  

14+142, P

50°39’27.12"N 17°52’7.63"E

Ø400

5,3

154,94

154,96

 1.  

14+164, P

50°39’27.49"N 17°52’6.61"E

Ø400

5,1

155,16

155,21

 1.  

14+190, P

50°39’27.76"N 17°52’5.26"E

Ø400

4,6

155,28

155,36

 1.  

14+208, P

50°39’27.82"N 17°52’4.30"E

Ø400

6,0

155,45

155,51

 1.  

14+238, P

50°39’27.66"N 17°52’2.66"E

Ø600

5,3

155,36

155,42

 1.  

14+249, P

50°39’27.53"N 17°52’2.11"E

Ø600

11,1

155,27

155,57

 1.  

14+280, P

50°39’27.13"N 17°52’0.70"E

Ø600

8,8

155,67

155,63

 1.  

14+338, P

50°39’26.37"N 17°51’58.01"E

Ø400

4,8

156,51

156,49

 1.  

14+376, P

50°39’26.34"N 17°51’56.20"E

Ø400

5,9

156,42

156,42

 1.  

14+403, P

50°39’26.39"N 17°51’54.84"E

Ø400

5,0

156,63

156,60

 1.  

14+425, P

50°39’26.41"N 17°51’53.71"E

Ø400

9,8

157,04

156,80

 1.  

14+455, P

50°39’26.45"N 17°51’52.17"E

Ø400

5,4

157,01

157,09

 1.  

14+481, P

50°39’26.47"N 17°51’50.85"E

Ø400

4,9

156,76

156,76

 1.  

14+508, P

50°39’26.54"N 17°51’49.51"E

Ø400

5,8

157,06

156,89

 1.  

14+520, P

50°39’26.58"N 17°51’48.93"E

Ø200

1,2

157,39

156,97

 1.  

14+708, P

50°39’28.59"N 17°51’39.94"E

Ø400

11,7

155,30

154,85

 1.  

14+750, P

50°39’28.93"N 17°51’37.85"E

Ø400

9,6

155,24

155,22

 1.  

14+869, P

50°39’29.80"N 17°51’31.95"E

Ø400

5,3

156,06

155,97

 1.  

14+949, P

50°39’29.98"N 17°51’27.86"E

Ø400

8,6

156,24

156,12

 1.  

14+988, P

50°39’30.05"N 17°51’25.85"E

Ø400

4,2

156,17

155,99

 1.  

15+026, P

50°39’30.12"N 17°51’23.94"E

Ø400

6,9

156,36

156,41

 1.  

15+076, P

50°39’30.17"N 17°51’21.39"E

Ø600

6,5

156,30

156,33

 1.  

15+119, P

50°39’30.22"N 17°51’19.22"E

Ø300

5,2

156,35

156,33

 1.  

15+137, P

50°39’30.25"N 17°51’18.27"E

Ø300

5,2

156,45

156,38

 1.  

15+161, P

50°39’30.28"N 17°51’17.04"E

Ø300

8,8

156,70

156,57

 1.  

15+179, P

50°39’30.28"N 17°51’16.15"E

Ø300

7,8

156,85

156,79

 1.  

13+999, L

50°39’24.49"N 17°52’13.63"E

Ø300

2,2

155,54

155,47

 1.  

14+018, L

50°39’24.81"N 17°52’12.77"E

Ø300

5,8

155,85

155,81

 1.  

14+032, L

50°39’25.03"N 17°52’12.15"E

Ø300

7,5

155,92

155,84

 1.  

14+044, L

50°39’25.21"N 17°52’11.62"E

Ø300

5,2

155,93

155,83

 1.  

14+058, L

50°39’25.44"N 17°52’11.00"E

Ø300

9,3

155,93

156,06

 1.  

14+118, L

50°39’26.36"N 17°52’8.32"E

Ø300

8,4

154,43

154,53

 1.  

14+155, L

50°39’26.94"N 17°52’6.66"E

Ø300

2,8

154,54

154,55

 1.  

14+167, L

50°39’27.10"N 17°52’6.13"E

Ø300

8,0

154,54

154,58

 1.  

14+198, L

50°39’27.37"N 17°52’4.76"E

Ø300

3,0

154,56

154,53

 1.  

14+241, L

50°39’27.22"N 17°52’2.74"E

Ø600

2,9

154,69

154,69

 1.  

14+274, L

50°39’26.81"N 17°52’1.25"E

Ø600

3,0

154,88

155,01

 1.  

14+306, L

50°39’26.38"N 17°51’59.74"E

Ø600

3,0

155,05

155,16

 1.  

14+338, L

50°39’25.98"N 17°51’58.18"E

Ø600

20,5

155,80

155,17

 1.  

14+366, L

50°39’25.91"N 17°51’56.68"E

Ø600

4,8

156,36

156,20

 1.  

14+393, L

50°39’25.95"N 17°51’55.32"E

Ø600

16,2

156,37

156,36

 1.  

14+407, L

50°39’25.97"N 17°51’54.56"E

Ø600

7,1

156,57

156,52

 1.  

14+422, L

50°39’25.99"N 17°51’53.83"E

Ø600

5,3

156,61

156,61

 1.  

14+434, L

50°39’26.02"N 17°51’53.21"E

Ø600

5,0

156,79

156,68

 1.  

14+609, L

50°39’27.41"N 17°51’44.64"E

Ø300

6,4

155,92

155,70

 1.  

14+632, L

50°39’27.57"N 17°51’43.52"E

Ø300

7,7

155,31

155,23

 1.  

14+709, L

50°39’28.15"N 17°51’39.69"E

Ø300

6,9

155,22

155,11

 1.  

14+749, L

50°39’28.48"N 17°51’37.76"E

Ø600

8,4

155,31

155,33

 1.  

14+791, L

50°39’28.83"N 17°51’35.67"E

Ø600

4,4

155,44

155,40

 1.  

14+874, L

50°39’29.41"N 17°51’31.60"E

Ø600

21,6

156,15

155,92

 1.  

14+901, L

50°39’29.48"N 17°51’30.25"E

Ø300

3,3

156,12

156,20

 1.  

14+931, L

50°39’29.54"N 17°51’28.72"E

Ø600

4,3

156,21

156,20

 1.  

14+941, L

50°39’29.56"N 17°51’28.20"E

Ø300

5,8

156,27

156,29

 1.  

14+954, L

50°39’29.58"N 17°51’27.54"E

Ø300

6,0

156,41

156,48

 1.  

14+975, L

50°39’29.61"N 17°51’26.47"E

Ø300

5,1

156,41

156,51

 1.  

14+994, L

50°39’29.65"N 17°51’25.56"E

Ø300

6,5

156,45

156,40

 1.  

15+025, L

50°39’29.71"N 17°51’23.95"E

Ø300

4,4

156,57

156,51

 1.  

15+039, L

50°39’29.71"N 17°51’23.24"E

Ø300

4,3

156,52

156,56

 1.  

15+098, L

50°39’29.79"N 17°51’20.26"E

Ø300

6,0

156,61

156,65

 1.  

15+128, L

50°39’29.84"N 17°51’18.72"E

Ø300

6,3

156,77

156,78

 1.  

15+166, L

50°39’29.89"N 17°51’16.76"E

Ø300

5,6

156,59

156,79

 1.  

15+179, L

50°39’29.90"N 17°51’16.10"E

Ø300

5,0

156,74

156,62

 1.  

15+234, L

50°39’29.99"N 17°51’13.29"E

Ø300

5,9

157,23

157,17

 1.  

15+256, L

50°39’30.07"N 17°51’12.18"E

Ø300

11,6

157,49

157,38

 1.  

15+316, L

50°39’30.72"N 17°51’9.22"E

Ø300

9,4

157,43

157,46

 1.  

15+346, L

50°39’31.16"N 17°51’7.79"E

Ø300

8,1

157,24

157,34

 1.  

15+369, L

50°39’31.53"N 17°51’6.79"E

Ø300

1,2

157,55

157,24

 1.  

15+410, L

50°39’32.25"N 17°51’5.03"E

Ø300

9,3

157,64

157,55

 1.  

15+476, L

50°39’33.43"N 17°51’2.25"E

Ø300

6,7

158,03

157,84

 1.  

15+506, L

50°39’33.96"N 17°51’0.96"E

Ø300

2,0

158,11

157,98

 1.  

15+545, L

50°39’34.63"N 17°50’59.30"E

Ø300

6,8

158,42

158,38

 1.  

15+588, L

50°39’35.42"N 17°50’57.45"E

Ø300

6,3

158,57

158,48

 

 1. wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych

 

Lp.

Współrzędne geograficzne

Km, strona drogi

Średnica wylotu [mm]

Nazwa odbiornika

 1.  

50°39’32.94"N 17°51’4.54"E

15+429,7, P

Ø300

istniejący rów przydrożny prawy

 

 

 

 1. Wykonanie urządzeń wodnych

a.rowów przydrożnych

 

Lp.

km, strona drogi [początek ÷ koniec]

Współrzędne geograficzne [początek ÷ koniec]

L [m]

Parametry rowu

Uwagi

1:m

b [m]

i [%]

Rzd [początek ÷ koniec]

 1.  

15+425 ÷ 15+599, P

50°39’32.83"N 17°51’4.65"E ÷ 50°39’35.91"N 17°50’57.30"E

173,0

1:1,0

0,4

0,1 ÷ 0,9

157,34 ÷ 156,96

 • skarpy rowu umocnione płytami ażurowymi;
 • w ciągu rowu projektowane zarurowania;
 • rów połączony z istniejącym rowem przydrożnym;

 

 1.  

13+992 ÷ 14+326, L

 

50°39’24.37"N 17°52’13.93"E

 

÷ 50°39’26.11"N 17°51’58.82"E

328,2

1:1,5

0,4

0,1 ÷ 1,0

155,63 ÷ 155,11

 • rów umocniony przez humusowanie;
 • w ciągu rowu projektowane zarurowania;
 • rów zakończony wlotem do studni wpadowej;
 1.  

14+716 ÷ 14+874, L

50°39’28.22"N 17°51’39.38"E ÷ 50°39’29.43"N 17°51’31.62"E

156,9

1:1,5

0,4

0,2 ÷ 1,3

155,21 ÷ 155,89

 • rów umocniony przez humusowanie;
 • w ciągu rowu projektowane zarurowania;
 • rów zakończony wlotem do studni wpadowej;
 1.  

15+000 ÷ 15+599, L

50°39’29.65"N 17°51’25.23"E ÷ 50°39’35.63"N 17°50’57.01"E

602,2

1:1,5

0,4

0,2 ÷ 1,8

156,47 ÷ 158,02

 • rów umocniony przez humusowanie;
 • w ciągu rowu projektowane zarurowania;
 • rów zakończony wlotem do studni wpadowej;
 

gdzie:

L                     – długość odcinka rowu;

1:m                 – pochylenie skarp rowu;

b                      – szerokość dna rowu;

i                       – spadek dna rowu;

Rzd                  – rzędna dna rowu;

b.przepustów (zarurowań) na rowach przydrożnych

 

Lp.

Km, strona drogi

Współrzędne geograficzne

Średnica [mm]

Długość [m]

Rzędna wlotu [m n.p.m.]

Rzędna wylotu [m n.p.m.]

 1.  

14+708,0, P

50°39’28.61"N 17°51’39.96"E

Ø500

9,8

155,13

155,04

 1.  

15+501,0, P

50°39’34.17"N 17°51’1.47"E

Ø500

9,1

156,96

156,91

 1.  

15+550,4, P

50°39’35.05"N 17°50’59.37"E

Ø500

11,8

156,91

156,85

 1.  

13+998,9, L

50°39’24.49"N 17°52’13.63"E

Ø500

4,4

155,47

155,45

 1.  

14+018,1, L

50°39’24.80"N 17°52’12.78"E

Ø500

8,2

155,43

155,39

 1.  

14+032,9, L

50°39’25.04"N 17°52’12.13"E

Ø500

9,1

155,40

155,35

 1.  

14+044,1, L

50°39’25.21"N 17°52’11.63"E

Ø500

8,3

155,37

155,33

 1.  

14+058,7, L

50°39’25.44"N 17°52’10.98"E

Ø500

8,4

155,34

155,30

 1.  

14+117,5, L

50°39’26.38"N 17°52’8.37"E

Ø500

8,2

155,23

155,18

 1.  

14+155,6, L

50°39’26.97"N 17°52’6.67"E

Ø500

5,2

155,19

155,16

 1.  

14+166,9, L

50°39’27.12"N 17°52’6.17"E

Ø500

9,8

155,18

155,13

 1.  

14+198,1, L

50°39’27.38"N 17°52’4.76"E

Ø500

7,6

155,14

155,11

 1.  

14+241,7, L

50°39’27.20"N 17°52’2.73"E

Ø500

5,4

155,10

155,07

 1.  

14+273,9, L

50°39’26.82"N 17°52’1.24"E

Ø500

8,6

155,07

155,03

 1.  

14+748,4, L

50°39’28.49"N 17°51’37.78"E

Ø500

11,5

155,19

155,13

 1.  

14+791,3, L

50°39’28.83"N 17°51’35.67"E

Ø500

9,5

155,27

155,22

 1.  

15+026,4, L

50°39’29.69"N 17°51’23.88"E

Ø500

7,7

156,43

156,39

 1.  

15+096,3, L

50°39’29.79"N 17°51’20.33"E

Ø500

7,7

156,57

156,53

 1.  

15+165,8, L

50°39’29.89"N 17°51’16.79"E

Ø500

7,7

156,71

156,67

 1.  

15+232,7, L

50°39’29.96"N 17°51’13.37"E

Ø500

15,7

156,85

156,77

 1.  

15+248,7, L

50°39’30.07"N 17°51’12.34"E

Ø500

15,5

156,89

156,81

 1.  

15+313,2, L

50°39’30.68"N 17°51’9.35"E

Ø500

7,7

157,01

156,97

 1.  

15+346,3, L

50°39’31.19"N 17°51’7.83"E

Ø500

9,7

157,08

157,03

 1.  

15+409,3, L

50°39’32.25"N 17°51’5.08"E

Ø500

9,7

157,20

157,15

 1.  

15+476,1, L

50°39’33.43"N 17°51’2.23"E

Ø500

7,7

157,38

157,34

 1.  

15+543,4, L

50°39’34.63"N 17°50’59.36"E

Ø500

7,7

157,65

157,61

 1.  

15+587,7, L

50°39’35.42"N 17°50’57.48"E

Ø500

9,7

157,83

157,78

Wloty i wyloty z zarurowań zostaną zlicowane ze skarpą i umocnione brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą cementową. Dno i skarpy rowów przydrożnych na długości po 1,0 m od wlotu i wylotu do/ z zarurowania zostaną umocnione brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą cementową.

 

c.drenaży

 

Lp.

Km, strona drogi

Parametry drenu

Liczba studni [szt.]

Współrzędne geograficzne

początek

koniec

początek

koniec

 1.  

14+728,6, P

15+022,0, P

rura drenarska o średnicy Ø100 mm umieszczona w drenie o szerokości b = 30 ÷ 55 cm

2

50°39’28.76"N 17°51’38.93"E

50°39’30.06"N 17°51’24.13"E

 1.  

15+031,0, P

15+175,0, P

1

50°39’30.08"N 17°51’23.67"E

50°39’30.30"N 17°51’16.35"E

 1.  

14+337,0, L

14+473,0, L

1

50°39’26.00"N 17°51’58.25"E

50°39’26.08"N 17°51’51.23"E

d.wylotów kanalizacji deszczowej

 

Lp.

Nazwa wylotu

Współrzędne geograficzne

Km, strona drogi

Parametry wylotu [mm]

Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]

Nazwa odbiornika

 1.  

Wy1

50°39’28.41"N 17°51’41.31"E

14+680,7, P

Ø400

154,40

rzeka Prószkówka, brzeg lewy, km 15+590

 1.  

Wy2

50°39’28.32"N 17°51’41.80"E

14+670,7, P

Ø500

154,40

rzeka Prószkówka, brzeg prawy, km 15+590

 1.  

Wy3

50°39’26.39"N 17°51’59.73"E

14+306,4, L

Ø200

155,25

rów przyrożny

 1.  

Wy4

50°39’27.08"N 17°52’2.16"E

14+254,0, L

Ø200

155,23

rów przyrożny

 1.  

Wy5

50°39’26.87"N 17°52’7.00"E

14+148,5, L

Ø200

155,34

rów przyrożny

 1.  

Wy6

50°39’26.24"N 17°52’8.78"E

14+108,5, L

Ø200

155,38

rów przyrożny

 

Koryto rzeki Prószkówki w obrębie wylotów Wy1 i Wy2 zostanie umocnione na długości 2,0 m powyżej i poniżej wylotów. Skarpy rzeki zostaną umocnione płytami ażurowymi typu „krata”. Dno rzeki przewidziano umocnić warstwą 20 cm narzutu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej na podsypce z pospółki i żwiru o grubości 15 cm.

 

3.Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych powstających z odwodnienia odcinka drogi wojewódzkiej DW435 od km 13+947 do km 15+599 ul. Niemodlińska w Opolu (dzielnica Żerkowice), projektowanymi wylotami:

 

 1. W1 do rzeki Prószkówki w km 15+590 (w km drogi 14+680,7 P),
  z poniższych powierzchni, w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q= 121,44 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 97 l/s*ha

Qmaxh= 437,2 m3/h,

Qśrd= 21,9 m3/d,

Qmax.roczne = 9 715,00 m3/rok.

           

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

a.całkowita Fc= 1,39 ha

b.zredukowana Fz= 1,25 ha

 

urządzenia oczyszczające - osadnik o pojemności 12,5 m3

 

 1. W2 do rzeki Prószkówki w km 15+590 (w km drogi 14+670,7 P),
  z poniższych powierzchni, w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q= 50,8 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 97 l/s*ha

 

Qmaxh= 182,9 m3/h,

Qśrd= 9,2 m3/d,

Qmax.roczne = 4 065,00 m3/rok.

           

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

c.całkowita Fc= 0,58 ha

d.zredukowana Fz= 0,52 ha

 

urządzenia oczyszczające - osadnik o pojemności 5 m3

 

 1. W3 do rowu przydrożnego w km 14+306,4 L, z poniższych powierzchni,
  w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q= 2,3 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 97 l/s*ha

 

Qmaxh= 8,4 m3/h,

Qśrd= 0,4 m3/d,

Qmax.roczne = 186,00 m3/rok.

           

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

e.całkowita Fc= 0,03 ha

f.zredukowana Fz= 0,02 ha

 

urządzenia oczyszczające - osadniki wpustów, studzienek

 

 1. W4 do rowu przydrożnego w km 14+254 L, z poniższych powierzchni,
  w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q= 4,7 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 97 l/s*ha

Qmaxh= 17,0 m3/h,

Qśrd= 0,9 m3/d,

Qmax.roczne = 377,00 m3/rok.

           

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

g.całkowita Fc= 0,05 ha

h.zredukowana Fz= 0,05 ha

 

urządzenia oczyszczające - osadniki wpustów, studzienek

 

 1. W5 do rowu przydrożnego w km 14+148,5 L, z poniższych powierzchni,
  w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q= 4,6 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 97 l/s*ha

 

Qmaxh= 16,5 m3/h,

Qśrd= 0,8 m3/d,

Qmax.roczne = 367,00 m3/rok.

           

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

i.całkowita Fc= 0,05 ha

j.zredukowana Fz= 0,05 ha

 

urządzenia oczyszczające - osadniki wpustów, studzienek

 

 1. W6 do rowu przydrożnego w km 14+108,5 L, z poniższych powierzchni,
  w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Q= 2,3 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 97 l/s*ha

 

Qmaxh= 8,4 m3/h,

Qśrd= 0,4 m3/d,

Qmax.roczne = 186,00 m3/rok.

           

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

k.całkowita Fc= 0,03 ha

l.zredukowana Fz= 0,02 ha

 

urządzenia oczyszczające - osadniki wpustów, studzienek

 

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 

Punkty kontrolne jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania planowanych do: likwidacji,
i wykonania urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód:

 

Lp.

Nr działki

Arkusz mapy, obręb

Właściciel/ Władający

 1.  

845/167

Ark.nr 1 Żerkowice

Pudełko Piotr Karol, ul. Niemodlińska 123, 45-940 Opole

 1.  

176

Ark.nr 1 Żerkowice

Giza Marek, ul. Hiacyntów 7, 45-940 Opole,

Giza Teresa Barbara, ul. Hiacyntów 7, 45-940 Opole

 1.  

177

Ark.nr 1 Żerkowice

Kania Jerzy, ul. Niemodlińska 134, 45-940 Opole

 1.  

175

Ark.nr 1 Żerkowice

Gmina Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice

 1.  

178

Ark.nr 1 Żerkowice

Kuc Hubert

 1.  

105

Ark.nr 1 Żerkowice

Skarb Państwa, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

 1.  

498/111

Ark.nr 1 Żerkowice

Skarb Państwa

 1.  

867/113

Ark.nr 1 Żerkowice

Województwo Opolskie, ul Piastowska 14, 45-082 Opole

 1.  

868/113

Ark.nr 1 Żerkowice

Skarb Państwa

 1.  

165

Ark.nr 1 Żerkowice

Kunecka Agnieszka Elżbieta, ul. 1-go Maja 106 m. 2, 45-357 Opole

 1.  

164

Ark.nr 1 Żerkowice

Schoenberg Monika, ul. Niemodlińska 129, 45-940 Opole,

Schoenberg Piotr, ul. Niemodlińska 129, 45-940 Opole

 1.  

869/113

Ark.nr 1 Żerkowice

Województwo Opolskie, ul Piastowska 14, 45-082 Opole

 1.  

583/172

Ark.nr 1 Żerkowice

Brzozowska Karolina Joanna, ul. Kazimierza Jeżewskiego 5a m. 13, 02-796 Warszawa

 1.  

865/172

Ark.nr 1 Żerkowice

Województwo Opolskie, ul Piastowska 14, 45-082 Opole

 1.  

861/174

Ark.nr 1 Żerkowice

Województwo Opolskie, ul Piastowska 14, 45-082 Opole

 1.  

863/173

Ark.nr 1 Żerkowice

Województwo Opolskie, ul Piastowska 14, 45-082 Opole

 1.  

253

Ark.nr 1 Żerkowice

Danisch Richard, ul. Josef-Priller-str. 15, Augsburg,

Danisch Ursula, ul. Josef-Priller-str. 15, Augsburg

 1.  

260

Ark.nr 1 Żerkowice

Lachnik Jerzy, ul. Paprotkowa 9, 45-940 Opole

 1.  

889/261

Ark.nr 1 Żerkowice

Borkowska Elżbieta, ul. Alternatywy 4, 45-940 Opole, Borkowski Mirosław, ul. Alternatywy 4, 45-940 Opole

 1.  

454/55

Ark.nr 1 Żerkowice

Pudełko Andrzej Marcin, ul. Szeroka 2, 46-060 Górki

 1.  

58

Ark.nr 1 Żerkowice

Strzałka Joachim, ul. Niemodlińska 186, 45-940 Opole

 1.  

57

Ark.nr 1 Żerkowice

Porwol Andrzej, ul. Paprotkowa 5, 45-940 Opole,

Porwol Stefania, ul. Paprotkowa 5, 45-940 Opole

 1.  

56

Ark.nr 1 Żerkowice

Pudełko Andrzej Marcin, ul. Szeroka 2, 46-060 Górki

 1.  

524/264

Ark.nr 1 Żerkowice

Lachnik Magdalena,

Lachnik Małgorzata,

Lachnik Marek,

Grabowska Joanna

 1.  

270

Ark.nr 1 Żerkowice

Gmina Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice,

Szala Lucjan, ul. Niemodlińska 175, 45-940 Opole,

Szala Małgorzata, ul. Niemodlińska 175, 45-940 Opole

 1.  

46

Ark.nr 1 Żerkowice

Lachnik Irena, ul. Otto Fischerstr. 15, Niemcy, Koln

 1.  

269

Ark.nr 1 Żerkowice

Soltysek Gabiele

 1.  

265

Ark.nr 1 Żerkowice

Król Elfryda, ul. Emila Fieldorfa 4a m. 203, 45-273 Opole

 1.  

266

Ark.nr 1 Żerkowice

Giza Andrzej, ul. Paprotkowa 3a, 45-940 Opole

 1.  

50

Ark.nr 1 Żerkowice

Mróz Alojzy, ul. Niemodlińska 176, 45-940 Opole,

Mróz Maria, ul. Niemodlińska 176, 45-940 Opole

 1.  

857/117

Ark.nr 1 Żerkowice

Milczarek Andrzej Edward, ul. Ozimska 59 m. 24, 45-368 Opole,

Milczarek Beata Krystyna, ul. Ozimska 59 m. 24, 45-368 Opole

 1.  

858/117

Ark.nr 1 Żerkowice

Rzepczyński Waldemar, ul. Chabrów 3, 45-221 Opole,

Sponar – Rzepczyńska Justyna Urszula, ul. Chabrów 3, 45-221 Opole

 1.  

332/117

Ark.nr 1 Żerkowice

Piszczel Leopold Antoni, ul. Niemodlińska 153, 45-940 Opole

 1.  

558/119

Ark.nr 1 Żerkowice

Duda Norbert, ul. Młynarska 1, 45-940 Opole

 1.  

499/111

Ark.nr 1 Żerkowice

Hampf Anna, ul. Niemodlińska 135, 45-940 Opole,

Hampf Horst, ul. Niemodlińska 135, 45-940 Opole

 1.  

729/119

Ark.nr 1 Żerkowice

Trojok Piotr, ul. Poniatowskiego 13 m. 1, Opole, Chmielowicz - Trojok Małgorzata, ul. O. Feliksa Kosa 27, 45-940 Opole,

Chmielowicz Wiesław

 1.  

112

Ark.nr 1 Żerkowice

Gmina Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice

 1.  

452/115

Ark.nr 1 Żerkowice

Wyzgała Ewelina Magdalena, ul. Niemodlińska 155, 45-940 Opole,

Wyzgała Tomasz Piotr, ul. Ogrodowa 22, 45-940 Opole

 1.  

518/60

Ark.nr 1 Żerkowice

Lachnik Irena, ul. Otto Fischerstr. 15, Niemcy, Koln

 1.  

516/60

Ark.nr 1 Żerkowice

Lachnik Irena, ul. Otto Fischerstr. 15, Niemcy, Koln

 1.  

59

Ark.nr 1 Żerkowice

Herman Jadwiga, ul. Niemodlińska 186, 45-940 Opole

 1.  

252

Ark.nr 1 Żerkowice

Biedacha Patrycja, ul. Przemysłowa 3 m. 3, 45-344 Opole,

Ignasiak Grzegorz, ul. Przemysłowa 3 m. 3, 45-344 Opole

 1.  

453/115

Ark.nr 1 Żerkowice

Zukowska Lucyna, ul. Niemodlińska 157, 45-940 Opole,

Zukowska Magdalena

 1.  

250

Ark.nr 1 Żerkowice

Broniszewska Beata, ul. Paprotkowa 2, 45-940 Opole,

Broniszewski Leszek, ul. Kołłątaja 21 m. 6, 45-064 Opole

 1.  

251

Ark.nr 1 Żerkowice

Wróbel Andrzej Piotr, ul. Strzelecka 6 m. 5, 48-200 Prudnik,

Wróbel Małgorzata, ul. Strzelecka 6 m. 5, 48-200 Prudnik

 1.  

2

Ark.nr 4 Wójtowa Wieś

Skarb Państwa, Prezydent Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole

 1.  

602/76

Ark.nr 1 Chmielowice

Rovalex Real Estate Company Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 4, 45-010 Opole

 1.  

510/76

Ark.nr 1 Chmielowice

Sordon Urszula, ul. Niemodlińska 128, 45-940 Opole,

Sordon Zygfryd, ul. Niemodlińska 128, 45-940 Opole

 1.  

511/76

Ark.nr 1 Żerkowice

Kocot Barbara,

Kocot Stefan

 1.  

702/28

Ark.nr 1 Chmielowice

Gmina Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice

 1.  

588/110

Ark.nr 1 Chmielowice

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 1.  

603/76

Ark.nr 1 Chmielowice

Piórkowska – Sneka Alicja, ul. Sosnkowskiego 15, 45-272 Opole

Sneka Janusz, ul. Sosnkowskiego 15, 45-272 Opole

 1.  

344/110

Ark.nr 1 Chmielowice

Rzany Konrad, ul. Niemodlińska 116, Opole,

Rzany Monika, ul. Niemodlińska 116, Opole

 1.  

347/110

Ark.nr 1 Chmielowice

Kornek Norbert

 1.  

449/110

Ark.nr 1 Chmielowice

Wołoszyńska Małgorzata Grażyna, ul. Plebiscytowa 14 m. 11, 45-359 Opole,

Wołoszyński Julian Eugeniusz, ul. Plebiscytowa 14 m. 11, 45-359 Opole

 1.  

80

Ark.nr 4 Chmielowice

Góralczyk Gabriela Urszula

 1.  

81

Ark.nr 4 Chmielowice

Góralczyk Gabriela Urszula

 1.  

1110/79

Ark.nr 4 Chmielowice

Ciołeszyńska Urszula, ul. Niemodlińska 107, 45-940 Opole,

Ciołeszyński Wiesław, ul. Niemodlińska 107, 45-940 Opole

 1.  

78

Ark.nr 4 Chmielowice

Olszowski Artur

 1.  

1111/79

Ark.nr 4 Chmielowice

Szuszkiewicz Bolesław ul. Niemodlińska 105, 45-940 Opole,

Szuszkiewicz Teresa, ul. Niemodlińska 105, 45-940 Opole

 

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Z up. Starosty

                                                                                                                                              Marek Parfimczyk

                                                                                                                                              Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML