Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.75.2017.BS - odwodnienie ul. Polnej, ul.Szpitalnej i ul. Kasztanowej w Prószkowie

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

 

Opole, 2017-09-22

 

 

OŚ. 6341.75.2017. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 07-09-2017 r. postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Marka Klyk,  pełnomocnika  Gminy Prószków, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zastępcę Burmistrza Prószkowa Panią Annę Wójcik, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie  do ziemi poprzez rów R-A, istniejącym wylotem z kanalizacji deszczowej ø 300 mm, zlokalizowanym w km rowu 2+920,  wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg gminnych ul. Polej, ul. Szpitalnej oraz ul. Kasztanowej w Prószkowie.  

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk  

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML