Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.68.2017.BS - odwodnienie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

Opole, 2017-09-22

OŚ. 6341.68.2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 21-08-2017 r., postępowania na wniosek Pana Marka Klyka z Biura Projektowego ECO-UNIT, ul.Cygana 4/213, 45-131 Opole, pełnomocnika Gminy Łubniany działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Łubniany Pana Krystiana Baldy, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych (wylotu kolektora deszczowego, zbiornika infiltracyjno- odparowującego) oraz na szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb odwodnienia działki nr 111 am 1 obręb Masów, na której zaprojektowano  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) w Masowie, gm. Łubniany.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego szczególnego korzystania z wód:  działka nr 111 am 1 obręb Masów  – właściciel Gmina Łubniany.

 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk  

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML