Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII Sesja RPO - 30.08.2017 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE

Opole 23.08.2017 r

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul 1 Maja 29 zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze,

b) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi Specjalnymi w Suchym Borze,

c) likwidacji Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Suchym Borze,

d) zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/17 z dnia 9 marca 2017r. określającej na 2017 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

e) przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie,

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie,

g) zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,

h) powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,

i) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

j) załatwienia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim,

k) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

l) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017r.,

m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021,

n) udzielenia pomocy finansowej gminie na usuwania skutków nawałnicy.

7.  Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Posiedzenia komisji:

PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-219-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-220-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi Specjalnymi w Suchym Borze.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-221-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Suchym Borze.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-222-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII-190-17 z dnia 9 marca 2017 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-223-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-224-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-225-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-226-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-228-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-229-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-230-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-231-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXII-232-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie na usuwanie skutków nawałnicy.pdf
PDFPrzedsięwzięcia 8.2017.pdf
PDFWPF 8.2017.pdf
 

 

Wersja XML