Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2017.BS - likwidacja fragmentu rowu drogowego w Opolu

   STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

Opole, 2017-07-26

OŚ. 6341.65.2017. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1121),       

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 24 lipca 2017 r., postępowania na wniosek Pana Sebastiana Wilisowskiego, SEWI Sp.J., 45-231 Opole, ul. Oleska 127, działającego na podstawie pełnomocnictwa Pana Zbigniewa Bahryja Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia  wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, rowu drogowego na odcinku o długości 17 m, w ramach budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Wrocławskiej, od ul. Wspólnej do istniejącego ciągu przy Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu, poprzez jego zasypanie.

Lokalizacja rowu drogowego oraz zasięg oddziaływania wynikający z likwidacji odcinka rowu drogowego, obejmuje działki o numerach:

-  nr 4/2 am 7 obręb  Półwieś  – własność Gmina Opole, władający Prezydent Miasta Opola,

- nr 4/1, nr 4/4 am 7 obręb  Półwieś – własność Gmina Opole, władający Centrum Wystawienniczo  - Kongresowe w Opolu.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk  

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML