Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.61.2017.ZW - staw Roszkowice

Opole 2017-07-11

OŚ.6341.61.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek państwa Teresy i Piotra Bielicz zam. 49-100 Niemodlin ul. Mickiewicza 31 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rowu „J” dla potrzeb istniejącego stawu przepływowego nr 1 o powierzchni lustra wody 1,177 ha, zlokalizowanego na działkach nr 49/1, 50/1, 50/2 a.m. 1 obręb Roszkowice gm. Niemodlin polegające na:

 

 1. Piętrzeniu (zatrzymywaniu) wód  rowu „J” za pomocą budowli piętrzącej
  – mnicha piętrzącego typu MN-4 zlokalizowanego w km 5+510 do rzędnej
  181,65 m npm w okresie od 23.03. do 09.12. każdego roku.

 

 1. Poborze (gromadzeniu) wód rowu „J” w km 5+510 za pomocą mnicha stawowego dla potrzeb istniejącego stawu rybnego przepływowego o powierzchni lustra wody 1,177 ha w poniższych terminach i ilościach:

 

a.do napełnienia stawu w okresie od 23.03. do 10.04. każdego roku:

Q = 9,2 dm3/s,

Qmax h = 33 m3/h,

Qśr d = 794 m3/d

 

b.w okresie podtrzymania zalewu w stawie od 07.04. do 09.12. każdego roku:

           

Q = 1,27 dm3/s,

Qmax h = 4,50 m3/h,

Qśr d = 108 m3/d

 

            Maksymalny roczny pobór wód na potrzeby stawów wyniesie:

 

a.w okresie napełniania stawów:

Qmax r= 14 712 m3/rok

 

b.w okresie podtrzymania zalewu w stawach:

Qmax r= 43 872 m3/rok

 

            Razem maksymalny roczny pobór wody na potrzeby stawów

Qmax r= 58 584 m3/rok

 

 1. Zrzucie wód ze stawu nr 1 w celu jego opróżnienia za pomocą mnicha zrzutowego,
  do istniejącej studzienki na rurociągu drenażowym w km 5+510 rowu „J”, w okresie od 09.12. do 15.12. każdego roku, w poniższych  ilościach:

Q = 30 dm3/s,

Qmax h = 108 m3/h,

Qśr d = 2 595 m3/d

Qmax r= 12 947 m3/rok

Stan prawny działki, na której zlokalizowane są urządzenia wodne:

 

a.staw nr 1 (czasza i groble stawowe, pomosty wylot leżaka mnicha ze stawu nr 2, mnich piętrząco zrzutowy w km 5+510 rowu „J”) zlokalizowany jest na działkach nr

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych

 

 1. Staw nr 1

 

wlot do stawu:                                               N: 50° 39’ 12,04”       E: 17° 32’ 52,48”

grobla załamanie lewa strona:                       N: 50° 39’ 12,22”       E: 17° 32’ 50,42”

grobla lewa strona:                                        N: 50° 39’ 13,67”       E: 17° 32’ 50,92”

grobla załamanie:                                          N: 50° 39’ 15,06”       E: 17° 32’ 51,48”

mnich piętrzący:                                            N: 50° 39’ 14,52”       E: 17° 32’ 54,36”

            załamanie:                                                     N: 50° 39’ 13,88”       E: 17° 32’ 57,01”

            kładka L=21 m (środek):                              N: 50° 39’ 12,87”       E: 17° 32’ 55,90”

            kładka L=5,7 m:                                            N: 50° 39’ 12,65”       E: 17° 32’ 56,34”

            załamanie:                                                     N: 50° 39’ 12,06”       E: 17° 32’ 54,06”

            studzienka na rurociągu ø 0,40 m                 N: 50° 39’ 12,06”       E: 17° 32’ 54,06”

            nieczynny mnich typ MN-1                          N: 50° 39’ 13,34”       E: 17° 32’ 56,94”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML