Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2017.ZW - teren wypoczynku letniego Nowe Siołkowice

Opole 2017-07-07

OŚ.6341.60.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo nr ITR.7011.25.2017.MM z dnia 20 czerwca 2017 r, pani Mariety Kupki Zastępcy Wójta Popielowa, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

 1. Przejścia nr I pod dnem rzeki Fiszerka w km 4+601 dwoma kablami energetycznymi w rurze osłonowej DN200 długości 8,0m o poniższych parametrach:

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Fiszerki w km 4+601:

 1. Przejścia nr II pod dnem rzeki Fiszerka w km 4+604 rurociągiem wodociągowym Ø75x6,8mm w rurze osłonowej DN150 długości 8,0m o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Fiszerki w km 4+604:

 1. Przejścia nr III pod dnem rzeki Fiszerka w km 4+642 trzema kablami energetycznymi w rurze osłonowej DN200 długości 8,0m o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Fiszerki w km 4+642:

 1. Przejścia nr IV pod dnem rzeki Fiszerka w km 4+643 rurociągiem kanalizacyjnym Ø200mm w rurze osłonowej DN300 długości 8,0m o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Fiszerki w km 4+643:

 1. Przepustu skrzynkowego 1500x700mm długości 12,36m oznaczonego nr I zlokalizowanego na rzece Fiszerka w km 4+604,5 o poniższych parametrach:

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust
w km 4+604,5:

 1. Przepustu skrzynkowego 1500x700mm długości 10,75m oznaczonego nr II zlokalizowanego na rzece Fiszerka w km 4+661 o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust
w km 4+661:

 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 10,20m oznaczonego nr III zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-F-20 w km 0+005,5 o poniższych parametrach:

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 10,29m oznaczonego nr IV zlokalizowanego na rowie melioracyjnym bez nazwy 1 w km 0+005,5 o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 10,07m oznaczonego nr V zlokalizowanego na rowie melioracyjnym bez nazwy 2 w km 0+005 o poniższych parametrach:

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 9,78m oznaczonego nr VI zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-F-20 w km 0+092,5 o poniższych parametrach:

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 

 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 14,48m oznaczonego nr VII zlokalizowanego na rowie melioracyjnym bez nazwy 1 w km 0+088 o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 14,48m oznaczonego nr VIII zlokalizowanego na rowie melioracyjnym bez nazwy 2 w km 0+085 o poniższych parametrach:

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 10,83m oznaczonego nr IX zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-F-23 w km 0+134 o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 1. Przepustu rurowego Ø600mm długości 7,37m oznaczonego nr X zlokalizowanego na rowie melioracyjnym R-F-23 w km 0+199 o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przepust:

 1. Likwidacji odcinka rowu melioracyjnego R-F-23 (poprzez jego zasypanie)
  od km 0+234,0 do km 0+319,0 tj. na długości 85 m o poniższych parametrach:

Stan prawny działek, na których zlokalizowany jest odcinek rowu przeznaczony
do likwidacji:

 1. Kąpieliska o powierzchni ok. 5700m2 wraz z plażą i infrastrukturą towarzyszącą
  w obrębie zbiornika wodnego będącego wyrobiskiem po działalności żwirowni "Nowe Siołkowice", składającego się z dwóch części:

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie kąpielisko:

 1. Pomostów drewnianych w obrębie zbiornika wodnego będącego wyrobiskiem po działalności żwirowni "Nowe Siołkowice", o poniższych parametrach:

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą pomosty:

 1. Przystani rowerów wodnych w obrębie zbiornika wodnego będącego wyrobiskiem po działalności żwirowni "Nowe Siołkowice", o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowana będzie przystań:

 1. Tarasu widokowego w obrębie zbiornika wodnego będącego wyrobiskiem
  po działalności żwirowni "Nowe Siołkowice" o poniższych parametrach:

Stan prawny działki, na której zlokalizowany będzie taras widokowy:

 1. Przystani kajakowej na prawym brzegu rzeki Brynica na odcinku od km 9+647
  do km 9+670 o poniższych parametrach:

Stan prawny działek, na których zlokalizowana będzie przystań:

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Marek Parfimczyk

                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML