Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.59.2017.ZW - przejście gazociągiem przez Prószkówkę i kanał Ochodzanki Domecko

Opole 2017-06-22

OŚ.6341.59.2017.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 16 czerwca 2017 r, pana Andrzeja Stańkowskiego z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „STAN” z siedzibą: 46-200 Kluczbork ul. Opolska 18 działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału w Zabrzu z siedzibą: 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

 1. Przejścia metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Prószkówki (Prószkowski Potok) w km 19+720, gazociągiem średniego ciśnienia PEHD, SDR11, DN63 mm w rurze osłonowej PEHD, SDR17 DN160 mm, długości L= 22,0 m,
  na głębokości min. 1,5 m pod dnem rzeki, tj. rzędna wierzchu rury osłonowej 159,52 m npm (rzędna dna cieku 161,02 m npm),

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Prószkówki (Prószkowski Potok) w km 19+720:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

            A:        N: 50° 37’ 36,64”       E: 17° 51’ 18,85”

            B:        N: 50° 37’ 36,64”       E: 17° 51’ 18,85”

 

 1. Przejścia metodą przewiertu sterowanego nad kanałem rzeki Ochodzanki (przepust ø 1500 mm) w km 0+114, gazociągiem średniego ciśnienia PEHD, SDR11, DN63 mm w rurze osłonowej PEHD, SDR17 DN160 mm, długości L= 6,0 m,
  w odległości min. 0,2 m od dolnej krawędzi rury ochronnej do wierzchu rury przepustowej kanału rzeki Ochodzanki tj. rzędna spodu rury osłonowej 160,85 m npm (rzędna wierzchu rury przepustowej kanału rzeki Ochodzanki 160,65 m npm),

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
nad kanałem rzeki Ochodzanki w km 0+114:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

            C:        N: 50° 37’ 36,57”       E: 17° 51’ 17,49”

            D:        N: 50° 37’ 36,57”       E: 17° 51’ 17,80”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML