Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.49.2017.ZW - wylot kanalizacji deszczowej Dobrzeń Wielki

Opole 2017-06-14

OŚ.6341.49.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek państwa Anny i Patryka Kurowskich zam. 45-353 Opole ul. Gabrieli Zapolskiej 28/13 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie urządzenia wodnego:

 

 1. Wylotu W1 - wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rowu przydrożnego drogi gminnej ul. Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim o poniższych parametrach:
  • rzędna dna wylotu: 146,70 m npm,
  • rzędna dna rowu – odbiornika: 146,31 m npm
  • materiał, z którego wykonany będzie wylot: tworzywo sztuczne,
  • obudowa wylotu: kostka granitowa
  • średnica wylotu: 200 mm
  • umocnienie skarpy, na której zlokalizowano wylot oraz przeciwskarpy rowu kostką granitową wys. 10 cm na odcinku 0,5 m,
  • umocnienie dna rowu płytą ażurową na długości 0,5 m.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W1        N: 50o 45’ 34,10”       E: 17o 50’ 44,25”

 

Lokalizacja wylotu:

dz. nr 1883/356, 1896/358, 352 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki

 

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z: dachu budynku, powierzchni brukowanych oraz powierzchni biologicznie czynnych zlokalizowanych na działce nr 3180/357 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki za pośrednictwem wylotu o średnicy 200 mm, zlokalizowanego na działkach nr 1883/356, 1896/358, 352 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qm= 4,14 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 117 l/s*ha

 

Qmaxh= 14,90 m3/h,

Qśrd= 0,48 m3/d,

Qmax.roczne = 176,80 m3/rok.

           Powierzchnia odwadnianej zlewni:

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – wylotu W-1 oraz szczególnego korzystania z wód:

- dz. nr 1883/356, 1896/358, 352 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki własność Gmina Dobrzeń Wielki

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

Wersja XML