Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.50.2017.BS - pobór wody dla boiska sportowego w Niemodlinie

STAROSTA OPOLSKI

     ul.1 Maja 29

   45-068 Opole

 

Opole, 2017-06-12

OŚ. 6341.50. 2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17 maja 2017 r., postępowania na wniosek Pana Krzysztofa Kubiaka Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, ul. Reymonta 11,  (pismo znak OSiR.4.05.2017  z dnia 15-05-2017 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego – studni oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z zakładowego ujęcia wody dla potrzeb podlewania boiska sportowego w Niemodlinie

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek  

Geolog Powiatowy

Wersja XML