Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.53.2017.BS - oczyszczalnia ścieków w Starych Siołkowicach

  STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

Opole, 2017-05-29

 

OŚ. 6341.53.2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 22 maja 2017 r., postępowania na wniosek Pana  Mariusza Pelca Wiceprezesa PROWOD Sp. z o.o. , ul. Rynek 4, 46-082 Kup, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania,  oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach, (o obciążeniu RLM=7980), do rzeki Brynicy, wylotem ze szczelnego kanału otwartego, zlokalizowanym w km rzeki 6+905, gm. Popielów.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk  

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML