Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.52.2017.ZW - przepust ul. Łubniańska DW461 Brynica

Opole 2017-05-24

OŚ.6341.52.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 18.05.2017 r. pana Sebastiana Raudzisa z SEWI Sebastain Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez panią Adelajdę Patrzek zam. 46-024 Brynica ul. Łubniańska 8, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie przepustu z rur żelbetowych o przekroju kołowym, na rowie przydrożnym drogi wojewódzkiej DW 461 ul. Łubniańskiej, zlokalizowanego na działce nr 1764/505 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany będącej własnością Województwa Opolskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 1361/470 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany będącej własnością pani Adelajdy Patrzek o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

wlot:   N: 50o 47’ 38,43”       E: 17o 57’ 21,41”

             wylot: N: 50o 47’ 38,31”       E: 17o 57’ 21,88”
 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML