Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.43.2017.ZW - most na rz. Brynicy Ligota Turawska

Opole 2017-05-15

OŚ.6341.43.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Marcina Siwca z Biura Projektowego PROPONT Marcin Siwiec z siedzibą: 42-610 Miasteczko Śląskie ul. M. Dudy 6, działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Turawa z siedzibą: 46-045 Turawa ul. Opolska 35, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Grzegorza Bieleckiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Turawa, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

 

 1. Rozbiórkę pozostałości istniejącego obiektu mostowego, zlokalizowanego
  w oddziale 77 Leśnictwa Rzędów, na rzece Brynicy w km 38+317, jednoprzęsłowego, konstrukcji drewnianej o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji  mostu przewidzianego do rozbiórki:

 

wlot                N:        50° 46’ 07,98”            E:        18° 08’ 14,22”

wylot              N:        50° 46’ 07,97”            E:        18° 08’ 14,33”

 

 1. Wykonanie w jego miejscu tj. na terenie oddziału 77 Leśnictwa Rzędów, na rzece Brynicy w km 38+317 nowego obiektu mostowego, jednoprzęsłowego o konstrukcji nośnej stalowej z drewnianą konstrukcją pomostu i nawierzchnią asfaltową,
  o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji nowoprojektowanego mostu:

 

wlot                N:        50° 46’ 07,98”            E:        18° 08’ 14,22”

wylot              N:        50° 46’ 07,97”            E:        18° 08’ 14,33”

 

Stan prawny działek, usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych:

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML