Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.37.2017.BS - ujęcie wody w Chrząstowicach

STAROSTA OPOLSKI

          ul.1 Maja 29

        4 5-068 Opole

 

Opole, 2017-05-12

OŚ. 6341.37. 2017. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu w dniu 14 kwietnia 2017 r., postępowania na wniosek Pana Łukasza Sokołowskiego Prezesa Zarządu PLADA  Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja, 46-053 Chrząstowice, ul.Ozimska 17 (pismo z dnia 14-04-2017 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 2a oraz na szczególne korzystanie z wód, w  zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb  ujęcia wody w Chrząstowicach  wodociągu komunalnego Chrząstowice – Dębska Kuźnia, gm. Chrząstowice oraz o wygaszenie dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego znak OŚ.6341.128.2013.BS.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska

Wersja XML