Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.40.2017.ZW - przebudowa rowu R-M-2 w Masowie

Opole 2017-05-08

OŚ.6341.40.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 26.04.2017 r. pana Sebastiana Raudzisa z firmy SEWI Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski spółka jawna z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 117, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez panią Agnieszkę Garufo zam. 46-024 Masów ul. Opolska 63, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu R-M-2 zlokalizowanego w m. Masów, polegającej na:

 

1.Połączeniu rowu R-M-2 z rowem R-M-1 za pomocą zarurowanego odcinka rowu (kanalizacji deszczowej), którego nowa trasa biec będzie wzdłuż drogi powiatowej DP 1703 O (ul. Opolskiej), wykonanego z rur żelbetowych ø 500 mm, długości 54 m, spadku 6,8 ‰, zakończonego studnią ø 1200 mm (łączącą rowy R-M-2 i R-M-1), z której wylot do rowu R-M-1 zostanie wykonany w postaci rur żelbetowych ø 600 mm, długości 5 m, o poniższych parametrach:

 

a.wlot:

  • rzędna dna wlotu                                           166,61 m npm,
  • kilometraż rowu R-M-2                                0+311

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wlotu do zarurowanego odcinka rowu:

 

N: 50o 45’ 47,79”       E: 17o 58’ 58,75”

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowany będzie wlot do zarurowanego odcinka rowu R-M-2:

  • działka nr 552/73 a.m. 1 obręb Masów gm. Łubniany stanowi własność Powiatu Opolskiego (w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych
    w Opolu),

 

b.wylot:

  • rzędna dna wylotu                                         166,22 m npm,
  • kilometraż rowu R-M-1                                0+450

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu do rowu R-M-1:

 

N: 50o 45’ 46,43”       E: 17o 58’ 56,79”

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowany jest wylot do rowu R-M-1:

  • działka nr 506/131 a.m. 1 obręb Masów gm. Łubniany stanowi własność Gminy Łubniany,

2.Likwidacji części rowu R-M-2 po dotychczasowej trasie, na odcinku od km 0+319
do km 0+354 tj. na długości 35 mb, zlokalizowanego na działce nr 140 a.m. 1 obręb Masów gm. Łubniany

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji likwidowanego odcinka rowu:

 

początek:        N: 50o 45’ 47,64”       E: 17o 58’ 58,49”

koniec:                       N: 50o 45’ 48,06”       E: 17o 58’ 56,86”

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowany jest odcinek rowu R-M-2 do likwidacji:

 

  • działka nr 140 a.m. 1 obręb Masów gm. Łubniany stanowi własność pani Agnieszki Garufo z Masowa,

 

3.Likwidacji istniejącego przepustu zlokalizowanego na rowie R-M-2 w km od 0+311 do km 0+319 (zostanie on zastąpiony rurociągiem żelbetowym ø 500 mm j.w.), średnicy ø 400 mm, długości 8 m, pod zjazdem z drogi powiatowej DP 1703
(ul. Opolska) na działkę nr 466/71 a.m. 1 obręb Masów gm. Łubniany

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji likwidowanego przepustu:

 

początek:        N: 50o 45’ 47,64”       E: 17o 58’ 58,75”

koniec:                       N: 50o 45’ 48,06”       E: 17o 58’ 58,49”

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowany jest przepust do likwidacji:

 

działka nr 552/73 a.m. 1 obręb Masów gm. Łubniany stanowi własność Powiatu Opolskiego (w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu),

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska