Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.42.2017.ZW - most tymczasowy Niemodlin Ścinawa Niemodlińska

Opole 2017-05-05

OŚ.6341.42.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo nr PW-242/04/17 z dnia 27.04.2017 r. pana Sebastiana Adamskiego z DMK Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą: 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 64/7 działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie mostu tymczasowego trójprzęsłowego o konstrukcji stalowo – drewnianej na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w km 15+072 w ciągu drogi objazdowej drogi wojewódzkiej nr 405 w Niemodlinie o poniższych parametrach:

ponad najwyższy poziom wody spiętrzonej                             2,00 m,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji mostu:

 

                        N: 50o 38’ 04,33”       E: 17o 37’ 50,04”

 

Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie most:

 

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Wersja XML