Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie AG.272.4.2017.HS - 75508_2017.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSIWZ - AG.272.4.2017.pdf

DOCZałączniki nr 1-2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc

PDFZałącznik nr 8 - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 9 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ.doc

 

Protokół z otwarcia ofert:

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.4.2017.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - AG.272.4.2017.pdf

Wersja XML