Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.32.2017.BS - ścieki przemysłowe BA GLASS POLAND Sp. z o.o. w Poznaniu - zakład: huta szkła w Jedlicach

STAROSTA OPOLSKI

       ul.1 Maja 29

     45-068 Opole

 

Opole, 2017-04-19

OŚ. 6341.32. 2017. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17-03-2017 r., postępowania na wniosek przedstawicieli BA GLASS POLAND Sp. z o.o., 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 8/1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych  przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie k/Ozimka, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zakładu produkcyjnego – huty szkła w JEDLICACH, gm. Ozimek.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska

Wersja XML