Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 13.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Opolskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego Ziemskiego i Grodzkiego w roku 2016.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2016.
 8. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

 1. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji transgranicznego projektu partnerskiego w zakresie zachowania i odnowy atrakcji kulturowych i przyrodniczych terenu powiatu opolskiego i gminy Hruba Skala,
 2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej,
 3. przyjęcia sprawozdania za 2016 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim,
 4. utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11,
 5. utworzenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11,
 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół w Ozimku,
 7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
 8. przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  wchodzącego w skład  Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby,
 9. przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład  Zespołu Szkół  w Chróścinie poprzez zmianę siedziby,
 10. przekształcenia Publicznej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół  w Chróścinie poprzez zmianę siedziby,
 11. przekształcenia Publicznego Technikum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół  w Chróścinie poprzez zmianę siedziby,
 12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.,
 13. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017- 2021.

9. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

Terminy posiedzeń komisji

- Komisji Budżetu –  19.04.2017 r. o godz. 14.45

- Komisja Polityki Gospodarczej –  20.04.2017 r. o godz. 09.15

- Komisja Polityki Społecznej – 20.04.2017 r. o godz.09.30

 

PDFSprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego Ziemskiego i Grodzkiego w roku 2016.pdf
PDFOcena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2016.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-194-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji trangranicznego projektu partnerskiego w zakresie zachowania i odnowy atrakcji kulturowych i przyrodniczych.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-195-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIX-195-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-196-17 RPO dnia 20.04.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2016 rok z działalności PCPR w Opolu.pdf
PDFZałącznik do uchwały Nr XXIX-196-17 RPO z dnia 20 .04.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2016 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Opolu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-197-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr XXI-197-17 RPO z dnia 20 kwietnia 2017 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały nr XXIX-197-17 RPO z dnia 20.04.2017 r..pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-198-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX-198-17 RPO z dnia 20.04.2017 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-198-17 RPO z dnia 20.04.2017 r..pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-199-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-200-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Z. S. im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-201-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-202-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-203-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-204-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-205-17 RPO z dnia 20.04.2017r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIX-206-17 RPO z dnia 20.04.2017r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXIX-206-17 RPO z dnia 20.04.2017 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XXIX-206-17 RPO z dnia 20.04.2017.pdf
 

 

 

 

Wersja XML