Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

PDFOgłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - AG.272.3.2017.HS.pdf

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.doc

DOCZałącznik nr 3 do ogłoszenia.doc

DOCZałącznik nr 4 do ogłoszenia.doc

PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy Karczów.pdf

PDFZałacznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia ochrona Karczów.pdf

DOCZałącznik nr 7 do ogłoszenia.doc

 

Protokół z otwarcia ofert (Wykonawcy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  informacji zawartych w protokole z otwarcia ofert)

PDFProtokół z otwarcia ofert AG.272.3.2017.HS.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona Karczów.pdf

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Umowa na świadczenie usługi ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko - pałacowym w Karczowie została podpisana w dn. 19.04.2017r. z Wykonawcą:

SIGMA Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

 

Wersja XML