Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.30.2017.BS - przebudowa drogi powiatowej 1738 O na odcinku Grodziec - Knieja

    STAROSTA OPOLSKI

          ul.1 Maja 29

        4 5-068 Opole

 

Opole, 2017-03-27

OŚ. 6341.30. 2017. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 09-03-2017 r., postępowania na wniosek Pana Rolanda Fabianka Wicestarosty Powiatu Oleskiego  (pismo z dnia 21-02-2017 r.), przekazany w dniu 09-03-2017 r., do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu postanowieniem znak ZW-7107-26/17 z dnia 06-03-2017 r.),  w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec – Zębowice na odcinku Grodziec – Knieja, na terenie miejscowości Grodziec oraz miejscowości Chobie w gminie Ozimek, powiat opolski oraz na terenie miejscowości Knieja w gminie Zębowice, powiat oleski

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

                                                                  Geolog Powiatowy

Wersja XML