Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.33.2017.ZW - przejście siecią wodociągową pod Dożyną w Karczowie

Opole 2017-03-28

OŚ.6341.33.2017.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 15 marca 2016 r, pana Andrzeja Neusteina z Biura Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein z siedzibą: 45-417 Opole ul. Pomarańczowa 22, działającego
w imieniu Związku Gmin „PROKADO” z siedzibą: 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Przewodniczącego Zarządu pana Józefa Pampucha, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

  1. Przejścia metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Krzywuli (Dożyny) w km 13+640, rurociągiem przewodowym sieci wodociągowej ø 160 mm PE, w rurze osłonowej ø 225 mm PE, długości 25,0 m, na głębokości min. 1,8 m pod dnem rzeki, tj. rzędna osi rurociągu przewodowego  146,80 m npm  (rzędna dna cieku 148,60 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem rzeki Krzywuli (Dożyny) w km 13+640:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

            N: 50° 42’ 52,24”       E: 17° 47’ 51,02”

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML