Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.22.2017.BS - odwodnienie części terenu Huty Jedlice

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

Opole, 2017-03-28

OŚ. 6341.22.2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 21-02-2017 r., postępowania na wniosek Pana Mateusza Grieger, zam. w Pyrzowicach, działającego na podstawie pełnomocnictwa przedstawicieli BA GLASS Poland Sp. z o.o., 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 8 m.1,  (pismo z dnia 21-02-2017 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń  wodnych – wylotu ścieków oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowo- roztopowych z odwodnienia projektowanego magazynu wyrobów gotowych na terenie Zakładu Produkcyjnego w JEDLICACH, gm.Ozimek.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek  

Geolog Powiatowy

Wersja XML