Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2017.BS, dot.odwodnienia części m. Prószków

STAROSTA OPOLSKI

          ul.1 Maja 29

        4 5-068 Opole

Opole, 2017-03-21

OŚ. 6341.19. 2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17-02-2017 r., postępowania na wniosek Pana Stanisława Wąsika z Zakładu Usług Melioracyjnych  „Stanmel”, ul.Oławska 3/2, 46-100 Namysłów, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Panią Różę Malik Burmistrz Prószkowa, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb odwodnienia części m. Prószków ulic Korfantego i Daszyńskiego, tj.:

I.  Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:  likwidację wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej o średnicy ø 300, bez umocnień, zlokalizowanego na rowie R-A60  w km 0+700 w Prószkowie i wykonanie obok nowego  wylotu na rowie R-A60 w km 0+700 w Prószkowie, umocniony ścianka czołowa, dno i skarpy rowu w rejonie wylotu umocnione płytami betonowymi typu Yumbo.

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, na wprowadzanie do ziemi poprzez rów melioracyjny R-A60 w km 0+700, wód opadowo-roztopowych, z odwodnienia części  terenu m. Prószków z ul. Korfantego i z ul. Daszyńskiego.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska - Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML