Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.18.2017.BS - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Popielów

STAROSTA OPOLSKI

          ul.1 Maja 29

        4 5-068 Opole

 

Opole, 2017-03-13

OŚ. 6341.18. 2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu w dniu 13-02-2017 r., postępowania administracyjnego na wniosek Pana Bartłomieja Horaczuka Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (pismo znak WI.2221.05.2017.MP.01 z dnia 10-02-2017 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Popielów na odcinku w km 29+480,42 – 29+869,19”.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML