Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.16.2017.ZW - przejście przyłączem wodociągowym pod Młynówką Karłowicką

Opole 2017-03-13

OŚ.6341.16.2017.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 6 lutego 2017 r. pana Krzysztofa Kręciprocha z firmy ProSilence z siedzibą 45-716 Opole
ul. Spychalskiego 13/112, działającego w imieniu pana Kazimierza Gniota
zam. 46-037 Kurznie ul. Stawowa 4 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

 1. Przejścia metodą przewiertu sterowanego pod dnem Młynówki Karłowickiej
  w km 1+545
  , rurociągiem przyłącza wodociągowego PEHD 90 SPR 11 o średnicy 90 mm, długości 11 m, na głębokości min. 1,54 m pod dnem cieku, tj. rzędna góry rurociągu 140,44 m npm  (rzędna dna cieku 141,98 m npm, rzędna progu jazu 142,18 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod dnem Młynówki Karłowickiej w km 1+545:

 

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

 

            N: 50° 52’ 24”            E: 17° 42’ 57”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Wersja XML