Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2017.BS - przebudowa skrzyżowania w Walidrogach

STAROSTA OPOLSKI

          ul.1 Maja 29

        4 5-068 Opole

Opole, 2017-03-08

OŚ. 6341.21. 2017. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 21-02-2017 r., postępowania na wniosek Pana Jerzego Roczka Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu (pismo znak O.OP.I-2.5301.8.DK94.W.PWP. 2017.mmk z dnia 21-02-2017 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w ramach zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej (DK) 94 z droga powiatową (DP) 1712 O w m.Walidrogi” gm. Tarnów Opolski.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML