Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2017.BS .

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

 

Opole, 2017-03-02

 

 

OŚ. 6341.2.2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 09-01-2017 r. postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Adama Piętki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska polskiego 3, 49-100 Niemodlin,  (pismo z dnia 29-12-2016 r.)), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowo- roztopowych z rejonu ulic Korfantego, Bohaterów Powstań Śląskich, 700-lecia oraz Zielonej, istniejącym wylotem W-1 do rowu  RC-17 w km 0+390, zlokalizowanym na działce nr  178/3 am 5 w Niemodlinie.  

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML