Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Opole, dnia 2 marca 2017r.

WB.6744-8-6/2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

 

 

          Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2031, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.)

zawiadamiam,

o wydaniu przez Starostę Opolskiego, w dniu 2 marca 2017r., postanowienia o sprostowaniu  z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej, występującej w treści decyzji Starosty Opolskiego nr 2/2012 z dnia 15 lutego 2012r. znak: WB.6744-8-6/2011, zmienionej decyzją Starosty Opolskiego z dnia 17 września 2012r., zezwalającej Gminie Ozimek na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 103228 O, ul. Pustki, w miejscowości Krasiejów.   

W ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu, zapoznać się z treścią postanowienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wersja XML