Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2017.BS - studnia w Przysieczy

STAROSTA OPOLSKI

          ul.1 Maja 29

        4 5-068 Opole

 

Opole, 2017-03-02

OŚ. 6341.4. 2017. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 12 stycznia 2017 r., postępowania na wniosek Państwa Heleny i  Jarosława Mierzejewskich ul. Osiedle 18a, 46-060 Prószków, w sprawie udzielenia pozwoleń  wodnoprawnych na wykonanie urządzenia do poboru wody: studni wierconej o głębokości 29,5 m na działce nr 432/2 am 5 obręb 0111 Przysiecz oraz na szczególne korzystanie z wód, na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych,  dla potrzeb  szkółki drzew i krzewów w Przysieczy za pomocą studni wierconej.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML