Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.175.2016.ZW - stawy Roszkowice

Opole 2017-03-01

OŚ.6341.175.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Kazimierza Niziołka zam. 49-100 Niemodlin ul. Mickiewicza 33/8 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rowu „J” dla potrzeb istniejących 2 stawów przepływowych:

nr 2 o powierzchni lustra wody 0,45 ha, zlokalizowanego na działce nr 49/2 a.m. 1,

nr 3 o powierzchni lustra wody 0,44 ha, zlokalizowanego na działce nr 22 a.m. 4,

obręb Roszkowice gm. Niemodlin polegające na:

 

 1. Piętrzeniu (zatrzymywaniu) wód  rowu „J” za pomocą budowli piętrzących
  – mnichów piętrzących typu MNm-4:

a.w km 5+624 do rzędnej 182,00 m npm (staw nr 2),

b.w km 5+720 do rzednej 182,30 m npm (staw nr 3)

w okresie od 15 marca do 14 grudnia każdego roku.

 

 1. Poborze (gromadzeniu) wód rowu „J” w km 5+624 i w km 5+720 za pomocą mnichów stawowych dla potrzeb istniejących stawów rybnych przepływowych o łącznej powierzchni lustra wody 0,89 ha w poniższych terminach i ilościach:

 

a.do napełnienia stawów w okresie od 15.03. do 22.03. każdego roku:

Q = 20 dm3/s,

Qmax h = 72,0 m3/h,

Qśr d = 1 728 m3/d

 

b.w okresie podtrzymania zalewu w stawach od 23.03. do 14.12. każdego roku:

           

Q = 0,44 dm3/s,

Qmax h = 1,6 m3/h,

Qśr d = 38,4 m3/d

 

            Maksymalny roczny pobór wód na potrzeby stawów wyniesie:

 

a.w okresie napełniania stawów:

Qmax r= 11 125 m3/rok

b.w okresie podtrzymania zalewu w stawach:

Qmax r= 10 252,8 m3/rok

 

            Razem maksymalny roczny pobór wody na potrzeby stawów

Qmax r= 21 377,8 m3/rok

 1. Zrzucie wód ze stawów nr 2 i nr 3 w celu ich opróżnienia za pomocą mnichów zrzutowych, do rowu opaskowego, a następnie do studzienki na rurociągu ø 40 cm zlokalizowanej w km 5+498 rowu „J”, w okresie od 15.12. do 20.12. każdego roku, w poniższych  ilościach:

Q = 30 dm3/s,

Qmax h = 108 m3/h,

Qśr d = 2 595 m3/d

Qmax r= 9 790 m3/rok

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane są urządzenia wodne:

 

a.staw nr 3 wraz z mnichem piętrząco-zrzutowym MNm – 4 ø 400 mm zlokalizowany jest na działce nr

 

b.staw nr 2 wraz z mnichami piętrząco-zrzutowym: MNm – 4 ø 400 mm
z odprowadzeniem do stawu nr 1 i MNm – 4 ø 300 mm z odprowadzeniem do odcinka zarurowanego rowu opaskowego zlokalizowane są na działce nr

 

c.zarurowany odcinek rowu opaskowego rurami betonowymi ø 300 mm

 

d.otwarty odcinek rowu opaskowego wraz ze studzienką zbiorczą łączącą go
z zarurowanym odcinkiem rowu „J” poniżej stawu nr 1

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzeń wodnych

 

 1. Staw nr 3

 

wlot do stawu:                                               N: 50° 39’ 05,72”       E: 17° 32’ 52,72”

wylot rurociągu ø 40 cm:                              N: 50° 39’ 06,44”       E: 17° 32’ 51,27”

lewy brzeg (na łuku):                                    N: 50° 39’ 07,65”       E: 17° 32’ 51,28”

lewy brzeg (róg przy drodze):                       N: 50° 39’ 08,74”       E: 17° 32’ 50,08”

mnich stawowy:                                            N: 50° 39’ 08,87”       E: 17° 32’ 51,34”

            prawy brzeg (załamanie):                             N: 50° 39’ 08,91”       E: 17° 32’ 53,04”

            prawy brzeg (załamanie):                             N: 50° 39’ 08,26”       E: 17° 32’ 53,72”

            prawy brzeg (załamanie na rogu):                 N: 50° 39’ 06,51”       E: 17° 32’ 54,18”

 

 1. Staw nr 2

 

wylot mnicha (ze stawu nr 3):                       N: 50° 39’ 09,19”       E: 17° 32’ 51,53”

lewy brzeg (róg):                                           N: 50° 39’ 09,13”       E: 17° 32’ 51,08”

lewy brzeg (załamanie):                                N: 50° 39’ 09,82”       E: 17° 32’ 51,07”

lewy brzeg (załamanie):                                N: 50° 39’ 11,30”       E: 17° 32’ 50,19”

            mnich stawowy (ujście do rowu opaskow.): N: 50° 39’ 11,85”       E: 17° 32’ 50,27”

            mnich stawowy (ujście do stawu nr 1):         N: 50° 39’ 11,88”       E: 17° 32’ 52,45”

prawy brzeg (róg):                                        N: 50° 39’ 10,67”       E: 17° 32’ 53,82”

            prawy brzeg (róg - załamanie):                     N: 50° 39’ 09,35”       E: 17° 32’ 53,36”

 

 1. Rów opaskowy nr 1

 

wylot z mnicha stawowego (staw nr 2):       N: 50° 39’ 12,06”       E: 17° 32’ 49,95”

załamanie rowu opaskowego                        N: 50° 39’ 15,24”       E: 17° 32’ 51,36”

wlot do studzienki na rurociągu ø 40 cm      N: 50° 39’ 14,67”       E: 17° 32’ 54,44”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML