Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.6.2017.BS - Pawilon DINO w m.Antoniów

STAROSTA OPOLSKI

          ul.1 Maja 29

        4 5-068 Opole

Opole, 2017-02-24

OŚ. 6341.6. 2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 18-01-2017 r., postępowania na wniosek Pana Edwina Urbanowicza z Wrocławia, pełnomocnika „DINO POLSKA” S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb odwodnienia projektowanego budynku handlowo- usługowego w m. Antoniów ul. Dolna, na działce nr 531/16 am 3, gm. Ozimek.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML