Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.11.2017.ZW - odwodnienie drogi gminnej Kotórz Mały

Opole 2017-02-21

OŚ.6341.11.2017.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 24 stycznia 2017 r. pana Tomasza Sokulskiego z Biura Usług Technicznych „DROGTOM” 45-282 Opole ul. Batalionu Zośka 4/305 działającego w imieniu Gminy Turawa, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Turawa – pismo z dnia 04.01.2017 r, o udzielenie (w związku z budową drogi gminnej w m. Kotórz Mały
gm. Turawa) pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie urządzeń wodnych:

 

 1. lewostronnego rowu przydrożnego RA1 o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – od 0 + 125,3 do 0 + 228,3
  • długość projektowanego rowu – 103 m
  • spadek podłużny rowu – 0,39 %
  • projektowany przekrój rowu – trapezowy
  • projektowane pochylenie skarp – 1 : 1,5
  • wysokość rowu – zmienna 0,8 ÷ 1,1 m
  • projektowana szerokość dna rowu – 0,4 m
  • umocnienia – dno i skarpy rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi kotwionymi w gruncie szpilkami stalowymi
  • ujście projektowanego rowu – istniejący rów melioracyjny
   R-H3 w km 0+058 (wylot RA1)
  • rzędna dna wylotu projektowanego rowu – 162,09 m n.p.m.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji rowu RA1:

 

współrzędne początku rowu –           N: 50° 44' 08,78’’      E: 18° 03' 14,09’’

współrzędne końca rowu (wylotu) – N: 50° 44’ 12,03’’      E: 18° 03’ 13,73’’

 

                        Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie rów RA1

 

dz. nr 1175/215, 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały wł. Gmina Turawa

 

 1. lewostronnego rowu przydrożnego RA2 o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – od 0 + 228,9 do 0 + 324,8
  • długość projektowanego rowu – 96 m
  • spadek podłużny rowu – 0,33 %
  • projektowany przekrój rowu – trapezowy
  • projektowane pochylenie skarp – 1 : 1,5
  • wysokość rowu – zmienna 0,8 ÷ 1,1 m
  • projektowana szerokość dna rowu – 0,4 m
  • umocnienia – dno i skarpy rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi kotwionymi w gruncie szpilkami stalowymi
  • ujście projektowanego rowu – istniejący rów melioracyjny
   R-H3 w km 0+058 (wylot RA2)
  • rzędna dna wylotu projektowanego rowu – 162,09 m n.p.m.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji rowu RA2:

 

współrzędne początku rowu (wylotu) – N: 50° 44' 12,09’’  E: 18° 03' 13,73’’

współrzędne końca rowu –                     N: 50° 44’ 15,80’’ E: 18° 03’ 13,57’’

 

                        Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie rów RA2

 

dz. nr 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały wł. Gmina Turawa

 

 1. prawostronnego rowu przydrożnego RB1 o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – od 0 + 335,4 do 0 + 439,9
  • długość projektowanego rowu – 105 m
  • spadek podłużny rowu – 0,34 %
  • projektowany przekrój rowu – trapezowy
  • projektowane pochylenie skarp – 1 : 1,5
  • wysokość rowu – zmienna 0,8 ÷ 1,1 m
  • projektowana szerokość dna rowu – 0,4 m
  • umocnienia – dno i skarpy rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi kotwionymi w gruncie szpilkami stalowymi
  • ujście projektowanego rowu – istniejący rów melioracyjny bez nazwy
   w km 0+125 (wylot RB1)
  • rzędna dna wylotu projektowanego rowu – 162,15 m n.p.m.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji rowu RB1:

 

współrzędne początku rowu –           N: 50° 44' 15,45’’  E: 18° 03' 14,04’’

współrzędne końca rowu (wylotu) – N: 50° 44’ 18,79’’  E: 18°03’ 14,99’’

 

                        Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie rów RB1

 

dz. nr 353/2, 356/1 a.m. 3 obręb Turawa wł. Gmina Turawa

 

 1. prawostronnego rowu przydrożnego RB2 o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – od 0 + 440,6 do 0 + 529,7
  • długość projektowanego rowu – 89 m
  • spadek podłużny rowu – 0,39 %
  • projektowany przekrój rowu – trapezowy
  • projektowane pochylenie skarp – 1 : 1,5
  • wysokość rowu – zmienna 0,8 ÷ 1,1 m
  • projektowana szerokość dna rowu – 0,4 m
  • umocnienia – dno i skarpy rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi kotwionymi w gruncie szpilkami stalowymi
  • ujście projektowanego rowu – istniejący rów melioracyjny bez nazwy
   w km 0+125 (wylot RB2)
  • rzędna dna wylotu projektowanego rowu – 162,15 m n.p.m.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji rowu RB2:

 

współrzędne początku rowu (wylotu) – N: 50° 44 '18,83’’  E: 18° 03' 15,01’’

współrzędne końca rowu –                  N: 50° 44’ 21,74’’  E: 18° 03’ 18,81’’

 

                        Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie rów RB2

 

dz. nr 356/1, 362/2 a.m. 3 obręb Turawa wł. Gmina Turawa

 

 1. prawostronnego drenażu D1 o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – od 0+016,0 do 0+226,5
  • długość projektowanego drenażu – 211 m
  • wprowadzenie wylotu drenażu D1A – rów melioracyjny R-H w km 1+356,
  • rzędna wylotu drenażu D1A – 162,30 m n.p.m.
  • wprowadzenie wylotu drenażu D1B – rów melioracyjny R-H3
   w km 0+069,0
  • rzędna wylotu drenażu D1B – 162,40 m n.p.m.
  • rodzaj drenażu – dren francuski
  • funkcja – odwodnienie korpusu jezdni drogi
  • średnica projektowanego drenu – 11 cm
  • materiał projektowanego drenu: tworzywo sztuczne, kruszywo naturalne,
   materiał geotekstylny

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji drenażu D1:

 

współrzędne początku drenażu (wylotu D1A)

N: 50° 44' 05,36’’  E: 18° 03' 13,13’’

współrzędne końca drenażu (wylotu D1B)

N: 50° 44’ 12,00’’  E: 18° 03’ 14,38’’

                        Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie drenaż D1

 

dz. nr 1172/211, 1175/215, 1170/211, 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały
wł. Gmina Turawa

 

 1. lewostronnego drenażu D2 o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – od 0 + 332,4 do 0 + 440,2
  • długość projektowanego drenażu – 108 m
  • wprowadzenie wylotu drenażu D2A – rów melior. bez nazwy w km 0+072
  • rzędna wylotu drenażu D2A – 162,40 m n.p.m.
  • wprowadzenie wylotu drenażu D2B – rów melior. bez nazwy w km 0+113
  • rzędna wylotu drenażu D2B – 162,30 m n.p.m.
  • rodzaj drenażu – dren francuski
  • funkcja – odwodnienie korpusu jezdni drogi
  • średnica projektowanego drenu – 11 cm
  • materiał projektowanego drenu: tworzywo sztuczne, kruszywo naturalne, materiał geotekstylny

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji drenażu D2:

 

współrzędne początku drenażu (wylotu D2A)

N: 50° 44' 15,40’’  E: 18° 03' 13,39’’

współrzędne końca drenażu (wylotu D2B)

N: 50° 44’ 18,89’’  E: 18° 03’ 14,36’’

                        Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie drenaż D2

 

dz. nr 378/1, 347/1 a.m. 3 obręb Turawa wł. Gmina Turawa

 

 1. lewostronnego drenażu D3 o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – od 0+442,4 do 0+525,0
  • długość projektowanego drenażu – 83 m
  • wprowadzenie wylotu drenażu D3A – rów melior. bez nazwy w km 0+113
  • rzędna wylotu drenażu D3A – 162,30 m n.p.m.
  • rodzaj drenażu – dren francuski
  • funkcja – odwodnienie korpusu jezdni drogi
  • średnica projektowanego drenu – 11 cm
  • materiał projektowanego drenu, tworzywo sztuczne, kruszywo naturalne
   materiał geotekstylny

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji drenażu D3:

 

współrzędne początku drenażu (wylotu D3A)

N: 50° 44' 18,94’’  E: 18° 03' 14,39’’

współrzędne końca drenażu

N: 50° 44’ 21,72’’  E: 18° 03’ 15,22’’

                        Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie drenaż D3

 

dz. nr 347/1 a.m. 3 obręb Turawa wł. Gmina Turawa

 

 1. prawostronnego drenażu D4 o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – od 0 + 227,9 do 0 + 330,3
  • długość projektowanego drenażu – 109 m
  • wprowadzenie wylotu drenażu D4A – rów melioracyjny R-H3
   w km 0+069
  • rzędna wylotu drenażu D4A – 162,40 m n.p.m.
  • wprowadzenie wylotu drenażu D4B – rów melior. bez nazwy w km 0+058
  • rzędna wylotu drenażu D4B – 162,40 m n.p.m.
  • rodzaj drenażu – dren francuski
  • funkcja – odwodnienie korpusu jezdni drogi
  • średnica projektowanego drenu – 11 cm
  • materiał projektowanego drenu: tworzywo sztuczne, kruszywo naturalne
   materiał geotekstylny

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji drenażu D4:

 

współrzędne początku drenażu (wylotu D4A)

N: 50° 44' 12,08’’  E: 18° 03' 14,35’’

współrzędne końca drenażu (wylotu D4B)

N: 50° 44’ 15,22’’  E: 18° 03’ 14,11’’

                        Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie drenaż D4

 

dz. nr 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały wł. Gmina Turawa

dz. nr 379/1, 378/1 a.m. 3 obręb Turawa wł. Gmina Turawa

 

 1. przepustu P1 pod drogą gminną na rowie melioracyjnym R-H
  o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – 0+020,1
  • kilometraż rowu melioracyjnego R-H – 1+365
  • rzędna dna wlotu – 162,08 m n.p.m.
  • rzędna dna wylotu –162,00 m n.p.m.
  • długość przepustu – 15,0 m
  • kształt przekroju – rurowy
  • ilość przewodów – 1
  • średnica przekroju w świetle – 120 cm
  • materiał – beton lub tworzywo sztuczne
  • umocnieni wlotu/wylotu – kostka kamienna 10x10 cm na podbudowie
   z betonu

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu P1:

 

współrzędne środka przepustu – N: 50° 44' 05,58’’  E: 18° 03' 12,87’’

 

                        Stan prawny nieruchomości na której zlokalizowany będzie przepust P1

 

dz. nr 1175/215 a.m. 2 obręb Kotórz Mały wł. Gmina Turawa

 

 1. przepustu P2 pod drogą gminną na rowie melioracyjnym R-H3
  o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – 0+227,9
  • kilometraż rowu melioracyjnego R-H3 – 0+063
  • rzędna dna wlotu – 162,14 m n.p.m.
  • rzędna dna wylotu – 162,10 m n.p.m.
  • długość przepustu – 10,0 m
  • kształt przekroju – rurowy
  • ilość przewodów – 1
  • średnica przekroju w świetle – 600 cm
  • materiał – beton lub tworzywo sztuczne
  • umocnieni wlotu/wylotu – betonowe płyty ażurowe kotwione do skarpy rowu szpilkami stalowymi i układane na dnie rowu na podbudowie
   z betonu

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu P2:

 

współrzędne środka przepustu – N: 50° 44' 12,10’’  E: 18° 03' 13,99’’

 

                        Stan prawny nieruchomości na której zlokalizowany będzie przepust P2

 

dz. nr 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały wł. Gmina Turawa

 

 1. przepustu P3 pod drogą gminną na rowie melioracyjnym bez nazwy
  o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – 0+331,9
  • kilometraż rowu melioracyjnego bez nazwy – 0+051
  • rzędna dna wlotu – 162,46 m n.p.m.
  • rzędna dna wylotu – 162,40 m n.p.m.
  • długość przepustu – 14,0 m
  • kształt przekroju – rurowy
  • ilość przewodów – 1
  • średnica przekroju w świetle – 600 cm
  • materiał – beton lub tworzywo sztuczne
  • umocnieni wlotu/wylotu – betonowe płyty ażurowe kotwione do skarpy rowu szpilkami stalowymi i układane na dnie rowu na podbudowie
   z betonu

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu P3:

 

współrzędne środka przepustu – N: 50° 44' 15,37’’  E: 18° 03' 13,78’’

 

                        Stan prawny nieruchomości na której zlokalizowany będzie przepust P3

 

dz. nr 378/1 a.m. 3 obręb Turawa wł. Gmina Turawa

 

 1. przepustu P4 pod drogą gminną na rowie melioracyjnym bez nazwy
  o poniższych parametrach:

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu P4:

 

współrzędne środka przepustu – N: 50° 44' 18,86’’  E: 18° 03' 14,69’’

                       

Stan prawny nieruchomości na której zlokalizowany będzie przepust P4

 

dz. nr 347/1, 356/1 a.m. 3 obręb Turawa wł. Gmina Turawa

 

 1. przepustu P5 pod zjazdem z drogi gminnej na działkę nr 1216/250 a.m. 2 obręb Kotórz Mały na rowie melioracyjnym R-H o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – 0+069,7
  • rzędna dna wlotu – 161,95 m n.p.m.
  • rzędna dna wylotu – 161,93 m n.p.m.
  • długość przepustu – 15,0 m
  • kształt przekroju – rurowy
  • ilość przewodów – 1
  • średnica przekroju w świetle – 1200 cm
  • materiał – beton lub tworzywo sztuczne
  • umocnieni wlotu/wylotu – skarpy umocnione kostką kamienną 10x10 cm na podbudowie z betonu, dno umocnione betonowymi płytami ażurowymi na podbudowie z betonu

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu P5:

 

współrzędne środka przepustu – N: 50° 44' 07,01’’  E: 18° 03' 13,70’’

 

Stan prawny nieruchomości na której zlokalizowany będzie przepust P5

 

dz. nr 1175/215 a.m. 2 obręb Kotórz Mały wł. Gmina Turawa

 

 1. przepustu P6 pod zjazdem z drogi gminnej na działkę nr 1167/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały na rowie przydrożnym o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – 0+173,6
  • rzędna dna wlotu – 162,32 m n.p.m.
  • rzędna dna wylotu – 162,28 m n.p.m.
  • długość przepustu – 9,0 m
  • kształt przekroju – rurowy
  • ilość przewodów – 1
  • średnica przekroju w świetle – 600 cm 
  • materiał – beton lub tworzywo sztuczne
  • umocnieni wlotu/wylotu – skarpy umocnione kostką kamienną 10x10 cm na podbudowie z betonu, dno umocnione betonowymi płytami ażurowymi na podbudowie z betonu

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu P6:

 

współrzędne środka przepustu – N: 50° 44' 10,35’’  E: 18° 03' 13,92’’

 

Stan prawny nieruchomości na której zlokalizowany będzie przepust P6

 

dz. nr 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały wł. Gmina Turawa

 

 1. przepustu P7 pod zjazdem z drogi gminnej na działkę nr 353/3 a.m. 3 obręb Turawa na rowie przydrożnym o poniższych parametrach:
  • kilometraż drogi gminnej – 0+380,4
  • rzędna dna wlotu – 162,37 m n.p.m.
  • rzędna dna wylotu – 162,33 m n.p.m.
  • długość przepustu – 9,0 m
  • kształt przekroju – rurowy
  • ilość przewodów – 1
  • średnica przekroju w świetle – 600 cm 
  • materiał – beton lub tworzywo sztuczne
  • umocnieni wlotu/wylotu – skarpy umocnione kostką kamienną 10x10 cm na podbudowie z betonu, dno umocnione betonowymi płytami ażurowymi na podbudowie z betonu

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu P7:

 

współrzędne środka przepustu – N: 50°44'16,89’’  E: 18°3'14,42’’

 

Stan prawny nieruchomości na której zlokalizowany będzie przepust P7

 

dz. nr 353/2 a.m. 3 obręb Turawa wł. Gmina Turawa

 

 1. Wykonanie przebudowy urządzeń wodnych:

 

 1. rowu melioracyjnego R-H, polegającej na zmianie jego trasy – przełożenie go do krawędzi projektowanej drogi gminnej, tak aby po przebudowie posiadał on poniższe parametry:
  • kilometraż drogi gminnej – od 0+004,0 do 0+116,5 (lewa strona drogi)
  • kilometraż rowu melioracyjnego – od 1+350 do 1+462
  • długość przebudowywanego odcinka rowu – 112 m
  • rzędna dna początku rowu – 162,10 m n.p.m.
  • rzędna dna końca rowu – 161,95 m n.p.m.
  • projektowany przekrój rowu – trapezowy
  • projektowane pochylenie skarp – ok. 1:1,5
  • wysokość rowu – zmienna 1,2÷1,8 m
  • projektowana szerokość dna rowu – 0,8 m
  • umocnienia – dno i skarpy rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi kotwionymi w gruncie szpilkami stalowymi

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przebudowywanego odcinka rowu R-H:

 

współrzędne początku rowu –           N: 50° 44' 05,13’’  E: 18° 03' 13,23’’

współrzędne końca rowu –                N: 50° 44' 08,44’’  E: 18° 03' 13,91’’

 

Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowany będzie przebudowywany odcinek rowu R-H:

 

dz. nr 1122/290 a.m. 2 obręb Kotórz Mały wł. Powiat Opolski (Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu)

dz. nr 1172/211, 1175/215 a.m. 2 obręb Kotórz Mały wł. Gmina Turawa

 

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

 1. odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych projektowanym rowem przydrożnym RA1 z części projektowanej drogi gminnej do rowu melioracyjnego R-H3 w km 0+058 (lewa strona), za pośrednictwem wylotu zlokalizowanego na działce nr 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały gmina Turawa w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qm= 5,90 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 117 l/s*ha

 

Qmaxh= 21,24 m3/h,

Qśrd= 0,90 m3/d,

Qmax.roczne = 327,6 m3/rok.

 

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

 1. odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych projektowanym rowem przydrożnym RA2 z części projektowanej drogi gminnej do rowu melioracyjnego R-H3 w km 0+058 (prawa strona), za pośrednictwem wylotu zlokalizowanego na działce nr 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały gmina Turawa w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qm= 5,92 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 117 l/s*ha

 

Qmaxh= 21,31 m3/h,

Qśrd= 0,90 m3/d,

Qmax.roczne = 328,9 m3/rok.

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

 1. odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych projektowanym rowem przydrożnym RB1 z części projektowanej drogi gminnej do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+125 (lewa strona), za pośrednictwem wylotu zlokalizowanego na działce nr 356/1 a.m. 3 obręb Turawa gmina Turawa w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qm= 5,48 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 117 l/s*ha

 

Qmaxh= 19,73 m3/h,

Qśrd= 0,83 m3/d,

Qmax.roczne = 304,2 m3/rok.

 

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

 1. odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych projektowanym rowem przydrożnym RB2 z części projektowanej drogi gminnej do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+125 (prawa strona), za pośrednictwem wylotu zlokalizowanego na działce nr 356/1 a.m. 3 obręb Turawa gmina Turawa w poniższych ilościach:

 

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Qm= 4,81 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 117 l/s*ha

 

Qmaxh= 17,32 m3/h,

Qśrd= 0,73 m3/d,

Qmax.roczne = 267,2 m3/rok.

 

            Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 

 1. odprowadzaniu wód drenażowych, zebranych z części projektowanej drogi  oraz terenów przyległych do projektowanej drogi gminnej, projektowanym drenażem odwadniającym D1, za pośrednictwem wylotu D1A, zlokalizowanego na działce nr 1175/215 a.m. 2 obręb Kotórz Mały gmina Turawa, do rowu melioracyjnego R-H w km 1+356 w poniższych ilościach:

 

Qm= 0,08 dm3/s

Qmaxh= 0,29 m3/h,

Qśrdobowe= 0,21 m3/dobę,

Qmaxroczne= 75,08 m3/rok,

 

 1. odprowadzaniu wód drenażowych, zebranych z części projektowanej drogi  oraz terenów przyległych do projektowanej drogi gminnej, projektowanym drenażem odwadniającym D1, za pośrednictwem wylotu D1B, zlokalizowanego na działce nr 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały gmina Turawa, do rowu melioracyjnego R-H3 w km 0+069 (lewa strona)
  w poniższych ilościach:

 

Qm= 0,07 dm3/s

Qmaxh= 0,25 m3/h,

Qśrdobowe= 0,20 m3/dobę,

Qmaxroczne= 73,78 m3/rok,

 

 1. odprowadzaniu wód drenażowych, zebranych z części projektowanej drogi  oraz terenów przyległych do projektowanej drogi gminnej, projektowanym drenażem odwadniającym D2, za pośrednictwem wylotu D2A, zlokalizowanego na działce nr 378/1 a.m. 3 obręb Turawa gmina Turawa, do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+072 (prawa strona) w poniższych ilościach:

 

Qm= 0,04 dm3/s

Qmaxh= 0,14 m3/h,

Qśrdobowe= 0,10 m3/dobę,

Qmaxroczne= 36,99 m3/rok,

 

 1. odprowadzaniu wód drenażowych, zebranych z części projektowanej drogi  oraz terenów przyległych do projektowanej drogi gminnej, projektowanym drenażem odwadniającym D2, za pośrednictwem wylotu D2B, zlokalizowanego na działce nr 347/1 a.m. 3 obręb Turawa gmina Turawa, do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+113 (lewa strona) w poniższych ilościach:

 

Qm= 0,04 dm3/s

Qmaxh= 0,14 m3/h,

Qśrdobowe= 0,11 m3/dobę,

Qmaxroczne= 39,65 m3/rok,

 

 

 

 1. odprowadzaniu wód drenażowych, zebranych z części projektowanej drogi  oraz terenów przyległych do projektowanej drogi gminnej, projektowanym drenażem odwadniającym D3, za pośrednictwem wylotu D3A, zlokalizowanego na działce nr 347/1 a.m. 3 obręb Turawa gmina Turawa, do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+113 (prawa strona) w poniższych ilościach:

 

Qm= 0,06 dm3/s

Qmaxh= 0,22 m3/h,

Qśrdobowe= 0,17 m3/dobę,

Qmaxroczne= 61,30 m3/rok,

 

 1. odprowadzaniu wód drenażowych, zebranych z części projektowanej drogi  oraz terenów przyległych do projektowanej drogi gminnej, projektowanym drenażem odwadniającym D4, za pośrednictwem wylotu D4A, zlokalizowanego na działce nr 1168/189 a.m. 2 obręb Kotórz Mały gmina Turawa, do rowu melioracyjnego R-H3 w km 0+069 (prawa strona)
  w poniższych ilościach:

 

Qm= 0,04 dm3/s

Qmaxh= 0,14 m3/h,

Qśrdobowe= 0,12 m3/dobę,

Qmaxroczne= 42,58 m3/rok,

 

 1. odprowadzaniu wód drenażowych, zebranych z części projektowanej drogi oraz terenów przyległych do projektowanej drogi gminnej, projektowanym drenażem odwadniającym D4, za pośrednictwem wylotu D4B, zlokalizowanego na działce nr 378/1 a.m. 3 obręb Turawa gmina Turawa, do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+058 (lewa strona) w poniższych ilościach:

 

Qm= 0,04 dm3/s

Qmaxh= 0,14 m3/h,

Qśrdobowe= 0,10 m3/dobę,

Qmaxroczne= 36,86 m3/rok,

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Wersja XML