Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2017.BS - przebudowa i budowa drogi ul. Otok w Dobrzeniu Małym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

Opole, 2017-02-16

OŚ. 6341.9.2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 23 stycznia 2017 r., postępowania na wniosek Pana Henryka Wróbla Wójta Gminy Dobrzeń Wielki,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry, w związku z realizacją przedsięwzięcia: „rozbudowa drogi gminnej nr 102531 – ul. Otok wraz z budową drogi gminnej – ul. Otok w Dobrzeniu Małym”, gm. Dobrzeń Wielki.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na działkach w obrębie 0036 Dobrzeń Mały am 2, o numerach: 70,  71, 264/81, 272/44, 274/41, 355/56, 373/43, 374/43, 408/82, 420/46, 459/68, 460/68, 471/68, 472/68, 473/68, 475/18, 478/18, 495/77, 512/41, 517/42, 528/55, 546/73, 547/73, 548/73, 549/73, 565/17, 581/16, 586/17, 589/16, 590/16, 592/17, 597/82.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML