Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie realizuje następujące zadania dla mieszkańców z terenu działania placówki tj. z terenu Powiatu Opolskiego:

 1. Odnośnie procedury zgłaszania i sposobów diagnozowania dzieci/uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie.
 2. Edukacja prawna z zakresu wydawania orzeczeń:

oraz innych związanych z orzecznictwem oraz opiniowaniem w sprawach związanych ze znajomościami przepisów prawa.

 1. Potrzeby udzielenia dziecku pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz specjalistycznej pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
 2. Z zakresu:
 1. Pomocy prawnej pedagogom i psychologom szkolnym oraz nauczycielom w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz opracowywania indywidualnych programów pracy z dziećmi.
 2. Praw i obowiązków rodziców w związku z wychowaniem dzieci i młodzieży.
 3. Umieszczania dziecka w placówce edukacyjnej lub wychowawczej.
 4. W zakresie procedur i załatwiania spraw związanych z orzecznictwem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy zespołach orzekających PCPR i innych.
 5. Prowadzenie mediacji w sprawie rozwiazywania sporów.
 6. Inne, związane z przyjmowaniem dzieci i młodzieży do poradni oraz kierowania do placówek specjalistycznych.
Wersja XML