Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania

PDFZawiadomienie Wójta Gminy Zębowice sygn. OrG.6220.3.2016 o zakończeniu postępowania dowodowego w spr. rozpatrzenia wniosku Starosty Powiatu Oleskiego złożonego w dn. 23 listopada 2016 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec-Zębowice na odc. Grodziec-Knieja"
 

Wersja XML