Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.6341.2.2017.BAS - odwodnienie DK 49 w Karczowie

STAROSTA OPOLSKI

          ul.1 Maja 29

        4 5-068 Opole

 

Opole, 2017-02-03

OŚ. 6341.1. 2017. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu w dniu 04-01-2017 r., postępowania na wniosek Pana Jerzego Roczka Z-cy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu (pismo znak O.OP.I-2.5360.PWP.4.6.2017.et z dnia 03-01-2017 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do rowu melioracyjnego nr D-12, wzdłuż drogi gminnej ul. Leśnej,  dwoma wylotami ścieków, zlokalizowanymi na działce nr 383:

- wylotem lewostronnym  WY-1 w km 1+900

- wylotem prawostronnym WY-2 w km 1+917,

oczyszczonych w osadnikach i separatorach, wód opadowo- roztopowych, zebranych z odcinka drogi krajowej nr 94 w miejscowości Karczów, gm. Dąbrowa.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML