Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.173.2016.ZW - kładki pieszojezdne Turawa

Opole 2017-01-24

OŚ.6341.173.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek (pismo z dnia 19.12.2016 r.) pana Tomasza Śmiałego zam. 45-950 Opole ul. Laurowa 11 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez panią Agnieszkę Lellek zam. 49-120 Żelazna ul. Boczna 2, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

 1. Kładki nr 1 w ciągu drogi wewnętrznej w m. Turawa, przy przekroczeniu cieku
  „bez nazwy
  zlokalizowanego na działce nr 437/2 w km 0+352 o poniższych parametrach:

 

przyczółki posadowione bezpośrednio na gruncie w osłonie ze ścianki szczelnej stalowej; ustrój niosący stanowi konstrukcja żelbetowa.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanej kładki:

N:        50⁰ 44′ 24,99″

E:        18⁰ 04′ 08,39″

 

 1. Kładka nr 2 w ciągu drogi wewnętrznej w m. Turawa, przy przekroczeniu cieku bez nazwy” zlokalizowanego na działce nr 437/2 w km 0+280 o poniższych parametrach:

 

 

żelbetowe przyczółki posadowione bezpośrednio na gruncie w osłonie ze ścianki szczelnej stalowej; ustrój niosący stanowi konstrukcja żelbetowa.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanej kładki:

N:        50⁰ 44′ 26,45″

E:        18⁰ 04′ 07,62″

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą kładki:

 

działka nr 437/2 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Gminy Turawa

działka nr 436/2 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Elżbiety
i Wiktora Twardawskich z Turawy,

działka nr 509/1 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Agnieszki Lellek z Żelaznej,

 

działka nr 437/2 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Gminy Turawa

działka nr 436/2 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Elżbiety
i Wiktora Twardawskich z Turawy,

działka nr 513 a.m. 4 obręb Turawa gm. Turawa stanowiąca własność Teresy Dlugos z Turawy.

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML