Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.148.1.2016.ZW - stawy podsiąkowe Brynica Szymaniec

Opole 2017-01-24

OŚ.6341.148.1.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Joanny Szymaniec zam. 46-024 Brynica ul. Łubniańska 9 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

  1. Rozbudowy ziemnego stawu rybnego nr 1, zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na działce nr 834/428 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany, tak aby po przebudowie miał on poniższe parametry:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:

                        N: 50° 47’ 59,90”                  E: 17° 56’ 41,60”

                        N: 50° 47’ 59,78”                  E: 17° 56’ 44,66”

                        N: 50° 47’ 58,68”                  E: 17° 56’ 45,58”

                        N: 50° 47’ 58,24”                  E: 17° 56’ 42,88”

 

  1. Stawu rybnego nr 2, zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na działkach nr 834/428, 1657/427, 1658/427 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany, o poniższych parametrach:

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:

                        N: 50° 47’ 59,73”                  E: 17° 56’ 45,59”

                        N: 50° 47’ 59,76”                  E: 17° 56’ 47,36”

                        N: 50° 47’ 59,20”                  E: 17° 56’ 47,57”

                        N: 50° 47’ 59,01”                  E: 17° 56’ 45,87”

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML