Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PDFUchwała Nr 390/2017 z dnia 25 września 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

PDFUchwała RIO nr 670/2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opolskiego

PDFUchwała nr RIO nr 674/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PDFUchwała RIO Nr 180/2018 z dn. 25 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r..pdf
 


 

Wersja XML