Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa

Opole 2017-01-17

OŚ.6341.162.2016.ZW

 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku
z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuję

 

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z siedzibą: 45-085 Opole
ul. Niedziałkowskiego 6 na wykonanie drenaży oraz wylotu wód drenażowych do rowu przydrożnego DP 1704 O oraz szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód drenażowych w/w wylotem, oraz wylotem W1 zlokalizowanym w km 124+400,70 DK45 w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK45 w m. Jełowa (skrz. z ulicą Nadleśną i Leśną)”

 

Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji
w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

- Urzędzie Gminy w Łubnianach,

oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
(pokój 209) w godzinach urzędowania.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML