Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.177.2016.BS - odwodnienie zakładu JAL w Kępie

Opole, 2017-01-10

STAROSTA OPOLSKI

        ul.1 Maja 29

 45-068 Opole

OŚ. 6341.177.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 30-12-2016 r., postępowania na wniosek Pana Jana Kowala Prezesa JAL Zakład Produkcyjno Usługowy A. Jasiński, L. Guz, J. Kowal Sp. J. Kępa k/Opola ul. Zawadzka 12, 46-022 Luboszyce, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla potrzeb odwodnienia części zakładu JAL w Kępie przy ul. Zawadzkiej, gm. Łubniany, w zakresie:

 

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: liniowego drenażu rozsączającego - system retencji i rozsączania Wavin „IT –Sewer”, wykonany  z  perforowanych rur dwuściennych z PP DN 400 ze  szczelinami w  geowłókninie, całkowita długość drenażu rozsączającego: L = 130 mb.

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, odprowadzanie ścieków (wód opadowo-roztopowych, wód chłodniczych)  do ziemi, poprzez istniejący zbiornik retencyjno – infiltracyjny zlokalizowany na terenie zakładu  oraz drenaż rozsączający firmy    Wavin z rur IT-Sewer (wody opadowo- roztopowe).

III. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do ziemi, poprzez zbiornik retencyjno – infiltracyjny wód opadowo-roztopowych, udzielone w punkcie II.2. decyzją Starosty Opolskiego  znak OŚ.6341.8.2016.BS z dnia 21-03-2016 r. , zostanie na wniosek strony cofnięte, z uwagi na zmianę warunków  pozwolenia. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych udzielone w punkcie II.1. nin. decyzji pozostaje bez zmian.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML