Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.170.2016.BS- odwodnienie wsi Folwark

STAROSTA OPOLSKI

    ul.1 Maja 29

   45-068 Opole

Opole, 2017-01-10

OŚ. 6341.170. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 19-12-2016 r., postępowania na wniosek Pana Stanisława Wąsika z Zakładu Usług Melioracyjnych  „Stanmel”, ul.Oławska 3/2, 46-100 Namysłów, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Panią Różę Malik Burmistrz Prószkowa, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb odwodnienia wsi FOLWARK, gm.Prószków, tj.:

I.   Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

1. likwidację wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej DN 315, bez umocnień, zlokalizowanego na rozlewisku na kanale Winów – Folwark w km 3+407

2.  wylotu ścieków z kanalizacji deszczowej DN 315  zlokalizowanego w km 3+385 Kanału  Winów – Folwark, z typowym umocnieniem, dokowym, betonowym.

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, na wprowadzanie do wód powierzchniowych Kanału Winów – Folwark w km 3+385, wód opadowo-roztopowych, z odwodnienia terenu wsi Folwark.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML