Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r.

PDFUchwała Nr XXVI-174-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017 z załacznikami.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-175-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2021.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 2017-2021.pdf
 

Wersja XML