Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.165.2016.ZW - przepust rz. Żydówka Dobrzeń Wielki

Opole 2016-12-09

OŚ.6341.165.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 25.11.2016 r. pana Stefana Warzechy
zam. 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska 18, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. Wykonanie przepustu na rzece Żydówce w km 11+330, zlokalizowanego na działce nr 474 a.m. 1 obręb Dobrzeń Wielki będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego, zapewniającego komunikację pomiędzy działkami nr 441 a.m. 1 i 942/440 a.m. 1 obręb Dobrzeń Wielki będącej własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:

 

dno i skarpy cieku na długości 1,20 m przed wlotem do przepustu i 1,20 m poniżej wylotu umocnione płytami ażurowymi.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

            N: 50o 46’ 06,70”       E: 17o 50’ 33,79”

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziały Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML