Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

DOCOświadczenie dot. utraty tablic i dowodu rejestr..doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego - tryb rozpatrywania sprawy.docx

PDFWniosek inne czynności.pdf
 

Wersja XML