Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zstępczej

DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej - tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCWniosek.doc
 

Wersja XML