Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu

DOCOświadczenie.doc
DOCPełnomocnictwo.doc
DOCXWydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu - tryb rozpatrywania sprawy.docx
PDFWniosek inne czynności.pdf
 

Wersja XML