Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja

Czasowa rejestracja pojazdu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)

Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym

Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Rejestracja nowego pojazdu

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Profesjonalna rejestracja pojazdów (zielone tablice)

Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

Wydanie wtórnika karty pojazdu

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem

Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu

Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, podwozia lub ramy

Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zstępczej

Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wyrejestrowanie pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe

 

 

Wersja XML