Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawa jazdy

DOCXMiędzynarodowe prawo jazdy - tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCXWydanie prawa jazdy - tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCXWydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) - tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCXWydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych tryb rozpatrywania sprawy.docx
DOCXWydanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym - tryb rozpatrywania sprawy.docx
 

Wersja XML